Thứ Bảy, 7/12/2019
Thông báo tình hình sâu bệnh tháng 1, dự báo tình hình sâu bệnh tháng 2
Gửi bài In bài

I/ TÌNH HÌNH SÂU BỆNH HẠI TRONG THÁNG 01/2019:

1. Trên lúa xuân:

- Bệnh sinh lý: Nhiễm nhẹ, chủ yếu trên trà xuân trung; Diện tích nhiễm 75,8 ha tại Việt Trì.

- Ốc bươu vàng:

+ Đối với trà xuân trung: Diện tích nhiễm 200,1 ha (Nhiễm nhẹ 178,2 ha, trung bình 21,9 ha) tại Lâm Thao, Hạ Hòa, Thanh Ba, Cẩm Khê, Tam Nông, Yên Lập, Phú Thọ, Thanh Sơn; tăng so với CKNT 156,6 ha. Diện tích đã phòng trừ 21,9 ha.

+ Đối với trà xuân muộn: Diện tích nhiễm 7,5 ha (Chủ yếu nhiễm nhẹ) tại Thanh Ba; tăng so với CKNT 7,5 ha.

2. Trên mạ xuân:

- Bệnh sinh lý: Diện tích nhiễm 1,9 ha (Chủ yếu nhiễm nhẹ) tại Đoan Hùng; tăng so với CKNT 1,9 ha.

3. Trên cây rau:

- Sâu xanh: Diện tích nhiễm 136,6 ha (Nhiễm nhẹ 133,6 ha, trung bình 3,0 ha) tại huyện Lâm Thao, Cẩm Khê, Thanh Sơn, Việt Trì, Phù Ninh, Phú Thọ; tăng so với CKNT 45,8 ha. Diện tích đã phòng trừ 7,4 ha.

- Bệnh sương mai: Diện tích nhiễm 21,6 ha (Nhiễm nhẹ 19,4 ha, trung bình 2,2 ha) tại huyện Lâm Thao, Việt Trì, Phù Ninh, Thanh Sơn; giảm so với CKNT 24,3 ha. Diện tích đã phòng trừ 3,4 ha.

- Bọ nhảy: Diện tích nhiễm 9,2 ha (Chủ yếu nhiễm nhẹ) tại huyện Lâm Thao, Việt Trì; giảm so với CKNT 24,4 ha.

- Rệp: Diện tích nhiễm 6,1 ha (Chủ yếu nhiễm nhẹ) tại Việt Trì, Phù Ninh; tăng so với CKNT 0,9 ha.

- Ngoài ra bệnh thối nhũn vi khuẩn, sâu tơ gây hại rải rác, diện tích nhiễm không đáng kể.

4. Trên cây ngô đông:

- Bệnh khô vằn: Diện tích nhiễm 95,8 ha (Chủ yếu nhiễm nhẹ) tại huyện Thanh Thủy, Lâm Thao, Yên Lập; tăng so với CKNT 39 ha.

- Chuột: Diện tích bị hại 27,4 ha (Chủ yếu hại nhẹ) tại huyện Phù Ninh; tăng so với CKNT 14,2 ha.

- Sâu đục thân, bắp: Diện tích nhiễm 17,0 ha (Chủ yếu nhiễm nhẹ) tại huyện Thanh Thủy, Yên Lập; giảm so với CKNT 45,8 ha.

5. Trên cây ăn quả: Rệp các loại, sâu ăn lá, sâu vẽ bùa, bệnh chảy gôm gây hại rải rác trên cây bưởi.

6. Trên cây lâm nghiệp: Bệnh khô cành khô lá, bệnh đốm lá, bệnh phấn trắng, thán thư  hại nhẹ. Sâu cuốn lá, sâu ăn lá, rệp gây hại nhẹ rải rác. Mối hại gốc gây hại cục bộ trên keo.

II/ DỰ BÁO TÌNH HÌNH SÂU BỆNH HẠI THÁNG 02/2019:

1. Trên lúa xuân sớm và xuân trung: Ốc bươu vàng, bệnh sinh lý, bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ, chuột, đạo ôn lá gây hại rải rác.

2. Trên lúa xuân muộn: Ốc bươu vàng, bệnh sinh lý, chuột hại rải rác.

3. Trên cây rau: Sâu xanh, rệp, sâu tơ, bệnh sương mai, bệnh thối nhũn vi khuẩn hại rải rác.

4. Trên cây chè: Bệnh đốm nâu, đốm xám hại rải rác.

5. Trên cây ăn quả: Rệp các loại, sâu ăn lá, sâu vẽ bùa, bệnh chảy gôm,thán thư gây hại rải rác trên cây bưởi.

6. Trên cây lâm nghiệp: Bệnh khô cành khô lá, bệnh đốm lá, bệnh phấn trắng hại nhẹ. Mối hại gốc gây hại cục bộ trên keo.

III/ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ:

1. Trên lúa xuân: Duy trì đủ lượng nước trong ruộng, chống rét cho lúa, để hạn chế bệnh sinh lý. Tiến hành chăm sóc, bón phân, làm cỏ sục bùn khi lúa bén rễ hồi xanh và thời tiết ấm. Nếu phát hiện có rầy xanh đuôi đen, rầy lưng trắng cần tiến hành phòng trừ ngay bằng một số loại thuốc ví dụ như: Actara 25WG, Virtako 1.5RG, Hichespro 500WP, Admire 050 EC, Thiamax 25 WDG,... .

- Ốc bươu vàng: Áp dụng biện pháp thủ công bắt thu gom ốc, trứng đưa ra khỏi ruộng. Khi mật độ ốc cao trên 3 con/m2; hoặc ruộng lúa có trên 10% dảnh bị hại thì xử lý bằng thuốc trừ ốc bươu vàng  (ví dụ: Boxer 15GR; StarPumper 800WP; Clodansuper 700 WP; Pazol 700WP, ...).

- Bệnh sinh lý: Khi ruộng lúa bị bệnh không bón phân đạm, tăng cường làm cỏ sục bùn. Khắc phục bằng cách bón 10-15 kg vối bột + 10-15 kg supe lân kết hợp với làm cỏ sục bùn, hoặc sử dụng chế phẩm bổ sung dinh dưỡng và giải độc cho lúa như XO Sogan siêu ra rễ; XO siêu lân,...

- Tổ chức diệt chuột tập trung vào giai đoạn lúa đẻ nhánh – đẻ nhánh rộ.

2. Trên rau: Tập trung chăm sóc, bón phân cho rau theo quy trình sản xuất rau an toàn. Áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM, chỉ phun phòng trừ những diện tích có mật độ sâu, tỷ lệ bệnh vượt ngưỡng bằng các loại thuốc đặc hiệu có trong danh mục đăng ký cho rau.

3. Trên chè:  Phun phòng trừ những diện tích có mật độ sâu, tỷ lệ bệnh vượt ngưỡng.

4. Trên cây bưởi: Chú ý phòng trừ sâu bệnh giai đoạn lộc non, nụ hoa.

Lưu ý: Chỉ sử dụng các thuốc có trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam, pha và phun theo hướng dẫn ghi trên bao bì, chú ý đảm bảo thời gian cách ly; Khi sử dụng thuốc BVTV xong phải thu gom vỏ bao bì đúng nơi quy định của địa phương./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn