Thứ Sáu, 6/12/2019
Thông báo tình hình dịch hại 07 ngày trên lúa và biện pháp phòng trừ (Từ ngày 06/3 đến 13/3/2019 và dự báo trong 7 ngày tới)
Gửi bài In bài

Hiện nay, các trà lúa xuân đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ, một số diện tích trà sớm và trà trung cấy sớm đang chuyển giai đoạn đứng cái - làm đòng. Qua kết quả điều tra sâu bệnh tuần 11 (Ngày 11-12/3/2019) cho thấy, một số đối tượng dịch hại đang gia tăng phát triển và gây hại, ảnh hưởng tới sinh trưởng của cây lúa. Chi cục Trồng trọt và BVTV thông báo kết quả tình hình dịch hại, dự báo 7 ngày tới và đề xuất các biện pháp phòng trừ như sau:

I/ TÌNH HÌNH DỊCH HẠI VÀ DỰ BÁO 7 NGÀY TỚI:

1. Bệnh đạo ôn:

* Hiện tại: Bệnh đạo ôn lá tiếp tục phát sinh và gây hại cục bộ trên trà sớm, trà trung (trên các giống J02, TBR225, các giống lúa nếp, Xi23, X21,...) tại các huyện Thanh Thủy, Hạ Hòa, Yên Lập, Cẩm Khê, Thanh Ba, Phù Ninh, Lâm Thao, Việt Trì,.... Tỷ lệ bệnh trên lá phổ biến 0,3 - 2,5%, cao 4,5 - 10%, cục bộ ổ ruộng 20% (xã Đồng Luận - Thanh Thủy); cấp bệnh phổ biến: Cấp 1, cục bộ cấp 3. Diện tích nhiễm 108 ha (nhiễm nhẹ), diện tích đã phòng trừ là 20 ha.

* Dự báo: Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Việt Bắc, trong vài ngày tới trời nhiều mây, âm u, đêm và sáng trời lạnh, có mưa, ẩm độ không khí cao, nhiệt độ trung bình từ 19 - 280C; Mặt khác, cây lúa đang trong giai đoạn đứng cái - làm đòng, được bổ sung đạm do bón đón đòng. Đây là điều kiện rất thuận lợi cho bệnh đạo ôn tiếp tục phát sinh, gây hại, có thể gây cháy chòm, ổ trên lá và là nguồn gây bệnh đạo ôn cổ bông trên các trà lúa trỗ vào đầu tháng 4/2019. Nếu không phòng trừ kịp thời sẽ ảnh lớn tới sinh trưởng và năng suất, sản lượng lúa xuân, đặc biệt là ở những nơi đã có nguồn bệnh, trên giống mẫn cảm. Các huyện cần chú ý: Thanh Thủy, Yên Lập,  Hạ Hòa, Cẩm Khê, Lâm Thao, Việt Trì, Phù Ninh, Thanh Ba,... 

2. Chuột hại:

* Hiện tại: Chuột tiếp tục gây hại rải rác tại các huyện Lâm Thao, Phù Ninh, Tam Nông, Thanh Ba, Yên Lập, Đoan Hùng, Cẩm Khê, Việt Trì trên trà sớm, trà trung. Tỷ lệ hại phổ biến 0,3 - 2,4%, cao 4,0 - 8,0%, cục bộ 15,7% (Lâm Thao). diện tích hại 405,9 ha (Hại nhẹ 327,4 ha, trung bình 78,5 ha).

* Dự báo: Thời gian vừa qua, nhiều huyện, thành, thị, xã, thị trấn đã tổ chức diệt chuột tập trung. Tuy nhiên, ở một số địa phương, do sử dụng lượng mồi bả còn ít hoặc chưa tổ chức diệt chuột tập trung nên chuột tiếp tục gây hại, đặc biệt đối với những nơi có địa hình phức tạp, gần khu chợ, dân cư, diện tích cấy sớm. Các huyện cần chú ý như: Hạ Hòa, Lâm Thao, Việt Trì, Thanh Ba, Cẩm Khê, Yên Lập, Thị Xã Phú Thọ,...

Ngoài ra: Các đối tượng khác như rầy các loại, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh khô vằn hại rải rác.

II/ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ:

1. Bệnh đạo ôn: Khi phát hiện ruộng bị bệnh, nhất thiết phải dừng bón các loại phân hoá học (Nhất là đạm) và thuốc kích thích sinh trưởng. Phun phòng trừ sớm khi ruộng chớm bị bệnh (3 - 5% lá bị hại) bằng các loại thuốc có trong danh mục, ví dụ như: Fu-army 30WP, 40EC, Katana 20SC, Ka-bum 650WP, Funhat 40WP,... . Nếu ruộng bị nặng cần phải phun kép (2 lần), lần 2 cách lần 1từ 5 - 7 ngày, phun kỹ cho thuốc tiếp xúc đều trên lá, tuyệt đối không phun thuốc BVTV kèm với phân bón qua lá.

2. Chuột: Đối với những nơi có địa hình phức tạp, gần khu chợ, dân cư, trang trại chăn nuôi, nghĩa trang, diện tích cấy sớm, đã tổ chức diệt chuột lần 1 nhưng chuột vẫn gây hại thì tiếp tục diệt chuột tập trung lần 2, nhưng cần lưu ý mồi bả lần này cần có mùi tanh để hấp dẫn chuột (do thời điểm này thức ăn ngoài đồng ruộng đã phong phú hơn. Nếu sử dụng thóc luộc làm mồi thì cần trộn thêm cám đậm đặc dạng bột sử dụng trong chăn nuôi với tỷ lệ 1 phần cám trộn với 10 phần thóc luộc).

3. Ngoài ra: Cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ để phòng trừ kịp thời các ổ rầy các loại, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh khô vằn trên lúa và các đối tượng khác trên cây trồng...

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Thọ thông báo và kính đề nghị UBND các huyện, thành, thị quan tâm chỉ đạo./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn