Thứ Sáu, 6/12/2019
Thông bái tình hình dịch hại 07 ngày trên lúa và biện pháp phòng trừ (Từ ngày 20/3 đến 27/3/2019 và dự báo trong 7 ngày tới)
Gửi bài In bài

Hiện tại, trà xuân sớm và xuân trung cây lúa đang trong giai đoạn làm đòng; trà lúa xuân muộn đang trong giai đoạn cuối đẻ nhánh đến đứng cái. Qua kết quả điều tra sâu bệnh Tuần 13 (Ngày 25 - 26/3/2019) cho thấy, một số đối tượng dịch hại tiếp tục phát sinh và gây hại làm ảnh hưởng tới sinh trưởng của cây lúa. Chi cục Trồng trọt và BVTV thông báo kết quả tình hình dịch hại, dự báo 7 ngày tới và đề xuất các biện pháp phòng trừ như sau:

I/ TÌNH HÌNH DỊCH HẠI VÀ DỰ BÁO 7 NGÀY TỚI:

1. Bệnh đạo ôn:

* Hiện tại: Trong kỳ, trời âm u, có mưa nhỏ, mưa phùn nhiều ngày, ẩm độ không khí cao, nhiệt độ thấp, bệnh đạo ôn tiếp tục phát sinh và gây hại, đặc biệt trên trà lúa xuân sớm, xuân trung (trên các giống J02, TBR225, các giống lúa nếp, Xi23, X21,...) tại các huyện Yên Lập, Thanh Thủy, Hạ Hòa, Thanh Ba, Đoan Hùng, Lâm Thao, Cẩm Khê, Việt Trì, Phù Ninh,.... Tỷ lệ bệnh trên lá phổ biến 0,7 - 3,5%, cao 4,0 - 12%, cục bộ ổ, ruộng 15 - 28% (xã Mỹ Lung - Yên Lập, Đồng Luận - Thanh Thủy, Vân Đồn - Đoan Hùng, Cát Trù - Cẩm Khê), cá biệt ruộng 40 % (xã Mai Tùng, Minh Côi - Hạ Hòa); cấp bệnh phổ biến: Cấp 1 - 3, cục bộ ổ cấp 5. Diện tích nhiễm 271 ha (Nhiễm nhẹ 198,3 ha, trung bình 72,7 ha); diện tích đã phòng trừ là 159,3 ha.

* Dự báo: Theo dự báo, trong các ngày tới trời nhiều mây, âm u, có mưa phùn, độ ẩm không khí cao, đêm và sáng trời se lạnh; cây lúa được bổ sung phân do bón đón đòng. Bệnh đạo ôn sẽ  tiếp tục phát sinh và gây hại, có thể gây cháy chòm, ổ trên lá nếu không phòng trừ tốt, đồng thời là nguồn bệnh hại trên cổ bông, cổ gié gây thiệt hại lớn về năng suất cho diện tích lúa trỗ sớm. Các huyện, thành, thị cần chú ý, nhất là những nơi đã có nguồn bệnh, gieo cấy giống mẫn cảm, vùng lúa chất lượng gieo cấy tập trung.

2. Bệnh khô vằn:

* Hiện tại: Bệnh phát sinh và gây hại rải rác ở hầu hết các huyện, thành, thị. Tỷ lệ bệnh phổ biến 1,5 - 8,3%, cao 10 - 22%. Diện tích nhiễm 1.038,4 ha (Nhiễm nhẹ 908,3 ha, trung bình 130,1 ha). Diện tích đã phòng trừ 100,4 ha.

* Dự báo: Bệnh tiếp tục phát triển, lây lan và gây hại, nhất là trên diện tích lúa đang làm đòng. Mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những ruộng lúa rậm rạp, bón nhiều đạm và bón phân không cân đối.

Ngoài ra: Các đối tượng khác như: Rầy các loại, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ hại rải rác. Chuột hại cục bộ trên ruộng ven rừng, khu dân cư...

II/ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ:

1. Bệnh đạo ôn:

- Tập trung chỉ đạo nông dân tranh thủ thời gian tạnh ráo trong ngày, phun phòng trừ sớm, không để cháy chòm, cháy ổ, hạn chế thấp nhất nguồn bệnh phát sinh và lây lan khi thời tiết bất thuận tiếp tục diễn ra.

- Hướng dẫn nông dân phòng trừ bệnh đúng cách: Khi phát hiện ruộng bị bệnh, không bón các loại phân hoá học và thuốc kích thích sinh trưởng. Khi phát hiện tỷ lệ bệnh từ (3 - 5% lá bị hại) phải phòng trừ ngay phòng trừ đạo ôn cổ bông khi lúa bắt đầu thấp tho trỗ  đối với những ruộng đã nhiễm đạo ôn lá bằng các loại thuốc có trong danh mục, ví dụ như: Fu-army 30WP, 40EC, Katana 20SC, Ka-bum 650WP, Funhat 40WP, Filia 525SE, Sieubem 777WP, Sako 25WP, Abenix 10FL, Som 5SL, Difusan 40EC, Hibim 31WP,....Nếu ruộng bị nặng cần phải phun kép (2 lần), lần 2 cách lần 1từ 5 - 7 ngày, phun kỹ cho thuốc tiếp xúc đều trên lá, tuyệt đối không phun thuốc BVTV kèm với phân bón qua lá.

2. Bệnh khô vằn: Khi ruộng lúa nhiễm bệnh có tỷ lệ dảnh hại trên 20%, tiến hành phun trừ bằng các loại thuốc có trong danh mục, ví dụ: Chevin 5SC, Valicare 8SL, Lervil 50SC, Jinggangmeisu 3SL, Valivithaco 5SL,...), pha và phun theo hướng dẫn kỹ thuật trên bao bì.

3. Ngoài ra: Cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ  các ổ rầy (Vĩnh Lại - Lâm Thao, Kim Đức - Việt Trì), sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ để phòng trừ kịp thời. Tích cực diệt chuột thường xuyên bằng các biện pháp tổng hợp.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Thọ thông báo và kính đề nghị UBND các huyện, thành, thị quan tâm chỉ đạo./.

y;text-indent:36.0pt'>Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Thọ thông báo và kính đề nghị UBND các huyện, thành, thị quan tâm chỉ đạo./.


THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn