Thứ Sáu, 6/12/2019
Thông báo tình hình dịch hại 07 ngày trên lúa và biện pháp phòng trừ (Từ ngày 28/3 đến 03/4/2019 và dự báo trong 7 ngày tới)
Gửi bài In bài

Hiện tại, trà xuân sớm và xuân trung cây lúa đang trong giai đoạn đòng già  - Trỗ; trà lúa xuân muộn đang trong giai đoạn làm đòng. Qua kết quả điều tra sâu bệnh tuần 14 (Ngày 1 - 2/4/2019) cho thấy, một số đối tượng dịch hại tiếp tục phát sinh và gây hại làm ảnh hưởng tới sinh trưởng của cây lúa. Chi cục Trồng trọt và BVTV thông báo kết quả tình hình dịch hại, dự báo 7 ngày tới và đề xuất các biện pháp phòng trừ như sau:

I/ TÌNH HÌNH DỊCH HẠI VÀ DỰ BÁO 7 NGÀY TỚI:

1. Bệnh đạo ôn:

* Hiện tại: Tỷ lệ bệnh trên lá phổ biến 0,1 - 3,8%, cao 4,6 - 9,6%, cục bộ ổ, ruộng 16 - 20% (Việt Trì, Thanh Ba) tại Việt Trì, Thanh Ba, Yên Lập, Thanh Thủy, Hạ Hòa,Tam Nông, Lâm Thao, Thanh Sơn, Tân Sơn; cấp bệnh phổ biến: Cấp 1 - 3. Diện tích nhiễm 259 ha (Nhiễm nhẹ 244,9 ha, trung bình 14,1 ha); diện tích đã phòng trừ là 156,6 ha.

* Dự báo: Theo dự báo, trong vài ngày tới trời nhiều mây, đêm và sáng trời se lạnh, có mưa nhỏ, ẩm độ không khí cao, nguồn bệnh sẵn có trên ruộng là điều kiện để bệnh đạo ôn cổ bông phát triển và gây hại đối với diện tích lúa trỗ sớm. Các huyện, thành, thị cần chú ý, nhất là những nơi đã có nguồn bệnh, gieo cấy giống mẫn cảm, vùng lúa chất lượng gieo cấy tập trung.

2. Bệnh khô vằn:

* Hiện tại: Bệnh phát sinh và gây hại ở hầu hết các huyện, thành, thị. Tỷ lệ bệnh phổ biến 1,4 - 5,9%, cao 10,2 - 24%, cục bộ 32 - 42% (Lâm Thao, Việt Trì, Thanh Ba). Diện tích nhiễm 2.164,5 ha (Nhiễm nhẹ 1.706,5 ha, trung bình 441,9 ha, nặng 16,4 ha (Lâm Thao)). Diện tích đã phòng trừ 458,3 ha.

* Dự báo: Bệnh tiếp tục phát triển, lây lan và gây hại, nhất là trên diện tích lúa đang làm đòng đến trỗ bông. Mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những ruộng lúa rậm rạp, bón nhiều đạm và bón phân không cân đối.

Ngoài ra: Cần theo dõi chặt chẽ các đối tượng khác như: Rầy các loại, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn.

II/ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ:

1. Bệnh đạo ôn: Khi phát hiện ruộng bị bệnh, không bón các loại phân hoá học và thuốc kích thích sinh trưởng. Khi tỷ lệ bệnh từ (3 - 5% lá hại) phải phòng trừ ngay, đối với những diện tích đã nhiễm đạo ôn lá khi lúa trỗ thấp thoi thì cần phòng trừ đạo ôn cổ bông, phun bằng các loại thuốc có trong danh mục, ví dụ như: Fu-army 30WP, 40EC, Katana 20SC, Ka-bum 650WP, Funhat 40WP, Filia 525SE, Sieubem 777WP, .... Nếu ruộng bị nặng cần phải phun kép (2 lần), lần 2 cách lần 1từ 5 - 7 ngày, phun kỹ cho thuốc tiếp xúc đều trên lá, tuyệt đối không phun thuốc BVTV kèm với phân bón qua lá.

2. Bệnh khô vằn: Khi ruộng lúa nhiễm bệnh có tỷ lệ dảnh hại trên 20%, tiến hành phun trừ bằng các loại thuốc có trong danh mục, ví dụ: Chevin 5SC, Valicare 8SL, Lervil 50SC, Jinggangmeisu 3SL, Valivithaco 5SL,...), pha và phun theo hướng dẫn kỹ thuật trên bao bì.

3. Ngoài ra: Cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ  các ổ rầy, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn để phòng trừ kịp thời.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Thọ thông báo và kính đề nghị UBND các huyện, thành, thị quan tâm chỉ đạo./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn