Chủ Nhật, 25/8/2019
Thông báo Tình hình dịch hại 07 ngày trên lúa và biện pháp phòng trừ (Từ ngày 25/4 đến 01/5/2019 và dự báo trong 7 ngày tới)
Gửi bài In bài

Hiện nay, trà lúa xuân trung đang trong giai đoạn chín, bắt đầu vào thu hoạch, trà lúa xuân muộn đang chín sữa - chín sáp. Qua điều tra dịch hại tuần 18, Chi cục Trồng trọt và BVTV thông báo kết quả tình hình dịch hại, dự báo 7 ngày tới và đề xuất các biện pháp phòng trừ như sau:

I/ TÌNH HÌNH DỊCH HẠI VÀ DỰ BÁO 7 NGÀY TỚI:

1. Rầy nâu, rầy lưng trắng:

* Hiện tại: Rầy tiếp tục gây hại cục bộ tại một số huyện, thành, thị. Mật độ rầy phổ biến 90 - 400 con/m2, cao 445 - 1.800 con/m2, cục bộ 2.100 - 3.600 con/m2 (Lâm Thao, Hạ Hòa, Đoan Hùng, Yên Lập, Tân Sơn), cá biệt 4.000 - 8.000 con/m2 (xã Vĩnh Lại, Bản Nguyên, Cao Xá huyện Lâm Thao; Thụy Vân  TP Việt Trì; Lương Sơn, Mỹ Lương, TT Yên Lập huyện Yên Lập, Xuân Viên, Đồng Lạc huyện Yên Lập), phát dục chủ yếu: Tuổi 3, 4, 5, trường thành; Diện tích nhiễm 3.293,3 ha, trong đó: Nhiễm nhẹ 2.113,2 ha, trung bình 867,1 ha, nặng 313,0 ha (xã Vĩnh Lại, Cao Xá, Bản Nguyên huyện Lâm Thao; xã Ấm Hạ, Mai Tùng, Văn Lang huyện Hạ Hòa; Thụy Vân TP Việt Trì). Diện tích đã phòng trừ 1.422,5 ha; trong đó lần 1 là 1.401,9 ha, lần 2 là 20,6 ha (Lâm Thao). Mật độ trứng rầy phổ biến 20 - 90 ổ/m2, cao 120 - 450 ổ/m2. Diện tích nhiễm trứng rầy 53 ha (Chủ yếu nhiễm nhẹ) xã Hương Nộn huyện Tam Nông.

* Dự báo: Trong kỳ tới, thời tiết được dự báo trời có nắng mưa xen kẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho rầy tiếp tục tích lũy, gia tăng mật độ, gây hại cục bộ trên các trà lúa, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ ổ nặng, gây cháy chòm, cháy ổ trên diện tích lúa đang chín sáp. Diện tích dự kiến cần phòng trừ trong kỳ tới khoảng 267 ha. Các huyện cần chú ý: Lâm Thao,Việt Trì, Tam Nông, Hạ Hòa, Yên Lập, Thanh Sơn, Đoan Hùng, Thanh Ba, Cẩm Khê, ....

2. Bệnh khô vằn:

* Hiện tại: Bệnh phát sinh và gây hại ở hầu hết các huyện, thành, thị. Tỷ lệ bệnh phổ biến 3,8 - 8,9%, cao 10,2 - 29,3%, cục bộ 30,6 - 43,1% (Đoan Hùng, Lâm Thao, Hạ Hòa, Việt Trì, Thanh Sơn). Diện tích nhiễm 5.222,8 ha (Nhiễm nhẹ 3.394,7 ha, trung bình 1.565,2 ha, nặng 262,9 ha (Hạ Hòa, Đoan Hùng, Lâm Thao). Diện tích đã phòng trừ 2.705 ha; trong đó lần 1 là 2.695 ha, lần 2 là 10 ha (Lâm Thao).

* Dự báo: Bệnh tiếp tục phát triển, lây lan và gây hại, nhất là trên diện tích lúa đang chín sữa đến chín sáp. Mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những ruộng lúa rậm rạp, bón nhiều đạm và bón phân không cân đối, bón phân muộn.

3. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn:

* Hiện tại: Bệnh phát sinh và gây hại rải rác tại một số huyện, thành, thị; tỷ lệ bệnh phổ biến 2,6 - 5,6%, cao 16%, cục bộ 36% (xã Mai Tùng - Hạ Hòa). Diện tích nhiễm 409 ha (Nhiễm nhẹ 367,6 ha, trung bình 41,4 ha); diện tích đã phòng trừ 41,4 ha.

* Dự báo: Trong điều kiện trời có mưa rào kèm theo dông, lốc, bệnh tiếp tục phát sinh, lây lan nhanh và gây hại. Mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên các ruộng xanh tốt, lá rậm rạp, nhất là trên diện tích đã xuất hiện nguồn bệnh. Các huyện cần chú ý: TP Việt Trì, Hạ Hòa, Phù Ninh, Cẩm Khê, Lâm Thao, Tam Nông, Thanh Sơn, ...

4. Ngoài ra: Cần theo dõi chặt chẽ thời tiết, đề phòng trời mát trở lại, kèm theo mưa ẩm, bệnh đạo ôn cổ bông gây hại trên diện tích trà muộn đã nhiễm đạo ôn lá của kỳ trước. Sâu đục thân, bọ xít dài gây hại khu ruộng ven rừng, đồi gò, ruộng lúa thơm trỗ muộn.

II/ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ:

Để tiếp tục chỉ đạo phòng trừ có hiệu quả các đối tượng sâu bệnh hại, đảm bảo an toàn cho sản xuất vụ chiêm xuân, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị:

1. UBND các huyện, thành, thị: Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn đôn đốc cán bộ KNCS và nông dân bám sát đồng ruộng, kiểm tra, phân loại ruộng và phòng trừ triệt để các đối tượng sâu bệnh. Khẩn trương chỉ đạo thu hoạch diện tích lúa đã chín, những diện tích lúa giai đoạn chín sáp - chín nhiễm sâu bệnh đến ngưỡng, có thể chỉ đạo thu hoạch sớm với phương châm "Xanh nhà hơn già đồng" để tránh điều kiện thời tiết xấu (mưa lũ, dông lốc, ngập úng, ...) và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

2. Các Trạm Trồng trọt và BVTV huyện, thành, thị: Tăng cường điều tra, phát hiện, nắm chắc diễn biến tình hình sâu bệnh, ra thông báo và tham mưu chỉ đạo phòng trừ kịp thời, có hiệu quả; báo cáo tình hình sâu bệnh và kết quả phòng trừ về Chi cục vào 16h00 hàng ngày (Qua phòng BVTV) để tổng hợp.

3. Biệp pháp phòng trừ:

- Rầy các loại: Khi phát hiện ruộng lúa có mật độ rầy trên 1.500 con/m2 (30 - 40 con/khóm) cần tiến hành phòng trừ bằng các loại thuốc trừ rầy đã được đăng ký trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam, ví dụ: Chersieu 75 WG, Excel Babsac 600 EC, Superista 25 EC, Nibas 50 EC, ....  Cần lưu ý trên diện tích lúa đang trong giai đoạn chín sữa - chín sáp cần phải rẽ băng từ 0,8 - 1m phun kỹ vào gốc lúa.

- Bệnh khô vằn: Khi ruộng lúa nhiễm bệnh có tỷ lệ dảnh hại trên 20%, tiến hành phun trừ bằng các loại thuốc có trong danh mục, ví dụ: Chevin 5SC, Valicare 8SL, Lervil 50SC, Jinggangmeisu 3SL, Valivithaco 5SL,...), pha và phun theo hướng dẫn kỹ thuật trên bao bì.

- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Sau mưa dông, cần kiểm tra ngay đồng ruộng. Nếu phát hiện ruộng chớm bị bệnh, cần phun phòng trừ ngay bằng các thuốc đã được đăng ký trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam (Ví dụ: Starwiner 20WP, Kamsu 2SL, Xanthomix 20WP, Sasa 25WP...). Những ruộng bị bệnh nặng cần phun kép (2 lần cách nhau 5 ngày).

-  Ngoài ra: Cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ thời tiết để phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông, sâu đục thân, bọ xít dài và các đối tượng khác trên cây trồng để có biện pháp chỉ đạo phòng trừ kịp thời.

Chú ý: Chỉ sử dụng thuốc BVTV có trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam, pha và phun theo hướng dẫn ghi trên bao bì; thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng để đúng nơi quy định của địa phương.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Thọ thông báo và kính đề nghị UBND các huyện, thành, thị quan tâm chỉ đạo./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn