Thứ Sáu, 25/6/2021
Kết quả thanh kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc BVTV trong quý I năm 2017
Gửi bài In bài

Thực hiện kế hoạch thanh kiểm tra chuyên ngành năm 2017, trong quý I  Chi cục Bảo vệ thực vật đã triển khai 01 cuộc kiểm tra theo quyết định số 70/QĐ-BVTV ngày 30/12/2016 của Chi cục trưởng Chi cục BVTV Phú Thọ về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh thuốc BVTV của các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh phú Thọ.

Triển khai đợt thanh tra này, Chi cục BVTV cùng với trạm BVTV Thành phố Việt Trì, Lâm Thao, Thanh Sơn tiến hành kiểm tra việc kinh doanh thuốc BVTV của 09 cơ sở, cá nhân buôn bán thuốc BVTV (Thành phố Việt Trì  02 cơ sở: Nguyễn Thị Thủy, Đặng Ngọc Tâm; Huyện Lâm Thao 04 cơ sở: Hoàng Chiến Khanh, Lê Hữu Thực, Ngô Sơn Mai, Nguyễn Thị Thanh; Huyện Thanh Sơn 03 cơ sở: Hoàng Minh Lịch, Dương Quân Chính, Nguyễn Thị Dung). Đoàn đã tiến hành kiểm tra về nhãn mác, thời hạn sử dụng, hướng dẫn sử dụng,…  và lấy 03 mẫu thuốc BVTV gửi Phòng kiểm định - Trung tâm kiểm định và khảo nghiệm BVTV phía Bắc kiểm tra chất lượng.

Kết quả kiểm tra cho thấy các cơ sở kinh doanh thuốc BVTV chấp hành tốt các quy định trong kinh doanh thuốc BVTV, các loại thuốc BVTV của các cơ sở kinh doanh đều có trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam,  còn hạn sử dụng; nhãn thuốc  đúng quy định. Qua kiểm tra không phát hiện thuốc BVTV nhập lậu, thuốc cấm, thuốc ngoài danh mục, thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng đăng ký; các mẫu gửi phân tích đều đạt tiêu chuẩn đăng ký./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn