Thứ Năm, 30/6/2022

Tìm kiếm điều tra sâu bệnh tỉnh

Điều tra sâu bệnh huyện

Tiêu đề Huyện Năm Tháng Tuần Từ ngày Đến ngày
kết quả điều tra sâu bệnh kì 52 Cẩm Khê 2021 12 52 27/12/2021 02/01/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 52 Thanh Ba 2021 12 52 27/12/2021 02/01/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 52 Lâm Thao 2021 12 52 27/12/2021 02/01/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 52 Yên Lập 2021 12 52 27/12/2021 02/01/2022
Báo cáo kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 52 Hạ Hòa 2021 12 52 27/12/2021 02/01/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 52 Phù Ninh 2021 12 52 27/12/2021 02/01/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 52 Thanh Thủy 2021 12 52 27/12/2021 02/01/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 52 Việt Trì 2021 12 52 27/12/2021 02/01/2022
Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 52 Thanh Sơn 2021 12 52 27/12/2021 02/01/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 52 Tam Nông 2021 12 52 26/12/2021 02/01/2022
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 51 Yên Lập 2021 12 51 20/12/2021 26/12/2021
Kết quả điều tra tình hình SVGH kỳ 51 Đoan Hùng 2021 12 51 20/12/2021 26/12/2021
kết quả điều tra sâu bệnh tuần 51 Phú Thọ 2021 12 51 20/12/2021 26/12/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 51 Tân Sơn 2021 12 51 20/12/2021 26/12/2021
ket qua dieu tra sau benh tuan 51 Cẩm Khê 2021 12 51 20/12/2021 26/12/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 51 Lâm Thao 2021 12 51 20/12/2021 26/12/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 51 Thanh Thủy 2021 12 51 20/12/2021 26/12/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 51 Việt Trì 2021 12 51 20/12/2021 26/12/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 51 Thanh Ba 2021 12 51 20/12/2021 26/12/2021
Báo cáo kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 51 trạm Hạ Hòa Hạ Hòa 2021 12 51 20/12/2021 26/12/2021