Thứ Bảy, 3/6/2023
Cục BVTV tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả
Gửi bài In bài
Ông Trần Quyết Tâm – Giám đốc Trung tâm BVTV phía Bắc (Cục BVTV) phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn

Trong thỏa thuận hợp tác giữa Cục BVTV và Tổ chức CropLife Việt Nam cùng xây dựng thí điểm mô hình “Tổ dịch vụ BVTV trên chè” thực hiện thí điểm trong năm 2013 tại 4 tỉnh Lạng Sơn, Yên Bái, Thái Nguyên và Phú Thọ.

Ngày 10-11 tháng 9 năm 2013, Cục BVTV phối hợp với Tổ chức CropLife Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn cho các tổ viên Tổ dịch vụ BVTV của 7 mô hình tổ dịch vụ BVTV và các giảng viên của mô hình tại Phú Thọ.

Các tổ dịch vụ BVTV được trang bị kiến thức về sâu bệnh hại chè, phương pháp điều tra phát hiện sâu bệnh và biện pháp phòng trừ sâu bệnh an toàn, hiệu quả. Trong lần tập huấn này, các tổ viên tổ dịch vụ BVTV được chuyên gia kỹ thuật của CropLife hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả một cách chi tiết, cụ thể, lý thuyết đi đôi với thực hành giúp các tổ viên tổ dịch dịch vụ BVTV có thể thực hiện ngay công việc phun trừ sâu bệnh tại địa phương.

Một nội dung rất quan trọng là hướng dẫn các tổ viên tổ dịch vụ BVTV trang bị, sử dụng bảo hộ lao động đảm bảo an toàn trog quá trình phun thuốc BVTV trên đồng ruộng.

Các tổ viên tổ dịch vụ BVTV lần đầu làm quen với bình phun động cơ công suất cao giúp cho công việc phun trừ sâu bệnh hiệu quả hơn, năng suất lao động cao hơn.

                                                                                                                    Phòng Quản lý sinh vật gây hại rừng – Cục BVTVBà Lê Thị Khánh Hòa - Đại diện Tổ chức CropLife phát biểu tại Hội nghị


Các tổ viên tổ dịch vụ BVTV thực hành mang bảo hộ lao động
 


Chuyên gia CropLife hướng dẫn các tổ viên tổ dịch vụ BVTV
mang bảo hộ lao động đảm bảo an toàn lao động


Các tổ viên tổ dịch vụ BVTV thực hành phun thuốc
 theo kỹ thuật bằng bình phun động cơ


Các tổ viên tổ dịch vụ BVTV thực hành phun thuốc trên nương chè

 
THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn