Thứ Ba, 30/11/2021
Kế hoạch công tác tháng 8 năm 2011
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG  8 - NĂM 2011

 

I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Huy động tối đa lực lượng, tổ chức điều tra, phân loại, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá hại lúa từ 01 - 20/8/2011 và các đối tượng sâu bệnh khác trên lúa, chè, rau màu, ... theo quy định. Phối hợp các phòng ban chuyên môn tổ chức tập huấn, hướng dẫn, tuyên truyền kỹ thuật phòng trừ sâu cuốn lá và các đối tượng khác cho CBKNCS và nông dân. Tiếp tục chỉ đạo phòng trừ các ổ sâu xanh hại lá bồ đề tại Tân Sơn.

2. Chỉ đạo chăm sóc lúa theo kỹ thuật SRI: Điều tiết nước, bón đón đòng đủ lượng, đúng thời điểm, khuyến khích sử dụng phân NPK khép kín.

3. Chỉ đạo, hỗ trợ triển khai đợt phun thuốc tập trung phòng trừ sâu cuốn lá gắn với mô hình tổ, HTX dịch vụ (Làm đất, BVTV, thu hoạch, ...) theo quyết định phân công của Sở Nông nghiệp và PTNT. Chỉ đạo chăm sóc các mô hình sắn cao sản.

4. Thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn; Chú ý các loại thuốc trừ sâu cuốn lá trong cao điểm và thuốc trên cây chè, rau. Phối hợp Trạm Kiểm dịch thanh kiểm tra giống cây trồng nhập nội.

5. Hoạt động Dự án, KHCN:

- Dự án SRI: Tham gia Hội thảo tài chính và xây dựng kế hoạch năm 2012-2013; Triển khai các hoạt động khác đảm bảo tiến độ đã phê duyệt.

- Dự án RAT Tân Đức: Phối hợp triển khai các hoạt động theo phê duyệt.

- Dự án CLB sinh kế cộng đồng (7 huyện): Kiểm tra hoạt động của các CLB đã nhận tiền.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổ chức:

- Duy trì công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ; Lưu ý công tác vệ sinh cơ quan và quản lý tài sản (Các cửa nhà bị Mối hại). Giám sát thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ và kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Tiếp tục xin bổ sung kinh phí cho số cán bộ mới; Xin phê duyệt DA RAT Tân Đức và kinh phí đối ứng năm 2011.

- Sắp xếp ổn định lực lượng cán bộ (Cả cũ và mới) đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Triển khai lập hồ sơ quản lý số cán bộ mới tuyển dụng theo đúng quy định hiện hành.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Phân công toàn bộ lực lượng phối hợp các huyện điều tra, phân loại, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá hại lúa từ 01 - 20/8/2011 và các đối tượng sâu bệnh khác trên lúa, chè, rau màu, ... theo quy định. Tiếp tục chỉ đạo phòng trừ các ổ sâu xanh hại lá bồ đề tại Tân Sơn.

- Chủ trì việc thông tin, tuyên truyền trên Đài PTTH, Báo Phú Thọ hướng dẫn về tình hình sâu cuốn lá và kỹ thuật phòng trừ; Lưu ý thay đổi nội dung tuyên truyền cho phù hợp với tình hình thực tế từng giai đoạn.

- Chỉ đạo chăm sóc lúa theo kỹ thuật SRI: Điều tiết nước, bón đón đòng đủ lượng, đúng thời điểm, khuyến khích sử dụng phân NPK khép kín. Tham gia Hội thảo quản lý tài chính và xây dựng kế hoạch SRI năm 2012 - 2013.

- Phân công cán bộ hỗ trợ các huyện triển khai đợt phun thuốc tập trung phòng trừ sâu cuốn lá gắn với mô hình tổ, HTX dịch vụ (Làm đất, BVTV, thu hoạch,...) theo quyết định phân công của Sở Nông nghiệp và PTNT. Chỉ đạo chăm sóc các mô hình sắn cao sản.

- Phối hợp với các Công ty phun thử nghiệm một số thuốc BVTV phòng trừ sâu cuốn lá, rầy, ... đánh giá hiệu quả để chỉ đạo trên diện rộng. Chỉ đạo theo dõi mô hình thuốc trừ cỏ với Công ty 1.

- Kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web. Đôn đốc triển khai khảo nghiệm một số thuốc sắp hết thời vụ; Hoàn thiện thanh toán các khảo nghiệm thuốc đã triển khai xong.

3. Thanh tra Chi cục:

- Tổ chức thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng thuốc BVTV; Lưu ý các điểm bán hàng ở chợ, các loại thuốc trừ sâu cuốn lá trong cao điểm và thuốc trên chè, rau. Giám sát công tác thông tin, hội thảo, quảng cáo thuốc BVTV trên địa bàn.

- Thanh kiểm tra công tác phòng trừ sâu bệnh của các cơ sở trong cao điểm. 

- Thẩm định thủ tục, trình lãnh đạo cấp, ra hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc BVTV theo các quy định.

- Hoàn thiện các nội dung còn nợ: Thông báo và quản lý các đại lý trên trang Web; Ký cam kết môi trường, ...

4. Trạm KDTV:

- Chủ trì, phối hợp điều tra sinh vật hại cây trồng sau nhập khẩu; Thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập nội.

- Điều tra sinh vật hại kho, giám định mẫu, ra thông báo theo quy định.

- Triển khai các hoạt động DA RAT Tân Đức: Hoàn thiện cấp giấy chứng nhận; Tập huấn và hoàn thiện kế hoạch sản xuất; Triển khai mô hình rau giống, một số loại rau mới; Tổ chức thăm quan và hoàn thiện kế hoạch hoạt động PGS, ... Tham gia các hoạt động khác theo phân công.

III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

- Diễn biễn tình hình sâu cuốn lá và biện pháp kỹ thuật phòng trừ.

- Hướng dẫn kỹ thuật điều chỉnh nước, bón đón đòng theo kỹ thuật SRI.

- Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng 1 số loại thuốc BVTV, thuốc kích thích sinh trưởng, phân bón sinh học mới cho các cây trồng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn