Thứ Năm, 9/4/2020
 • DỰ BÁO SÂU BỆNH CUỐI VỤ CHIÊM XUÂN NĂM 2009

  Hiện nay, các trà lúa đã trỗ hết, trong đó có khoảng 80% diện tích đang giai đoạn chắc xanh - chín, thu hoạch; 20% giai đoạn ngậm sữa. Thời gian từ nay đến cuối vụ không còn dài, Chi cục BVTV đề nghị UBND các huyện, thành, thị tiếp tục chỉ đạo các xã phường, thị trấn đôn đốc tổ khuyến nông cơ sở và bà con nông dân, tránh tư tưởng chủ quan khi thấy lúa đã trỗ- chắc xanh, tiếp tục kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và phòng trừ triệt để các đối tượng sâu bệnh, đảm bảo an toàn cho sản xuất trong đó cần chú ý một số đối tượng sâu, bệnh hại chính như sau.

 • CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI LÚA CHIÊM XUÂN ĐẾN NGÀY 04/5/2009

      Đánh giá chung đến ngày 04/5/2009, Chi cục BVTV tỉnh đã tích cực chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trong cao điểm tại tất cả các huyện, thành, thị trên địa bàn toàn tỉnh. Các địa phương đều tích cực, quyết liệt chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại trên lúa và trên cây lâm nghiệp, tổ chức tốt các cuộc thanh tra thuốc BVTV đảm bảo phục vụ công tác phòng trừ sâu bệnh.

 • CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI LÚA CHIÊM XUÂN ĐẾN NGÀY 27/4/2009

  Đánh giá chung đến ngày 27/4/2009, Chi cục BVTV tỉnh đã tích cực chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trong cao điểm tại tất cả các huyện, thành, thị trên địa bàn toàn tỉnh. Các địa phương đều tích cực, quyết liệt chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại trên lúa và trên cây lâm nghiệp; Vật tư thuốc BVTV đầy đủ, chưa sảy ra hiện tượng thiếu thuốc hay nâng giá bán trong cao điểm.

 • CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI LÚA CHIÊM XUÂN ĐẾN 20/4/2009

  Đánh giá đến ngày 20/4/2009, các địa phương đều tích cực, quyết liệt chỉ đạo phòng trừ; Vật tư thuốc BVTV đầy đủ, chưa sảy ra hiện tượng thiếu thuốc hay nâng giá bán trong cao điểm.

 • BÁO CÁO NHANH DIỄN BIẾN TÌNH HÌNH SÂU BỆNH HẠI LÚA CHIÊM XUÂN VÀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ ĐẾN NGÀY 20/4/2009

  Thực hiện công văn số 259/SNN - TT ngày 13 tháng 4 năm 2009 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ chiêm xuân, Chi cục BVTV tổng hợp báo cáo diễn biễn tình hình sâu bệnh hại và công tác chỉ đạo phòng trừ từ ngày 13/4 đến ngày 20/4/2009

 • CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ CHÂU CHẤU HẠI TRE, MAI, LUỒNG ĐẾN 20/4/2009

  Tiếp tục chỉ đạo mở rộng điều tra các ổ Châu chấu hại tre, mai, luồng tại các xã đã có Châu chấu hại năm 2008 và các xã có nhiều rừng tre, mai luồng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; đến ngày 20/4/2009 đã phát hiện các ổ Châu chấu nở tại 7 xã của huyện Đoan Hùng với diện tích nhiễm 56 ha. Châu chấu non đang co cụm thành ổ trên các bụi tre, bụi cây với mật độ trung bình từ 3.000 - 5.000 con/ổ. Một số xã châu chấu non đã di chuyển sang phá hại lúa và ngô.

 • THÔNG BÁO KHẨN TÌNH HÌNH SÂU BỆNH HẠI LÚA CHIÊM XUÂN NĂM 2009

     Hiện nay, các trà lúa đang trong giai đoạn làm đòng - trỗ bông, là giai đoạn mẫn cảm với sâu bệnh và dễ bị thiệt hại lớn về năng suất. Kết quả tổng điều tra sâu bệnh trên toàn tỉnh đã phát hiện một số đối tượng đang phát triển rất nhanh, có nguy cơ gây hại nặng trong thời gian tới, cụ thể:

 • Châu chấu xuất hiện và gây hại cây tre luồng tại huyện Đoan Hùng

  Theo kết quả điều tra, giám sát các ổ chấu chấu hại tre, mai, luồng tại 1 số xã phía Nam của huyện Đoan Hùng từ năm 2008; Hiện nay, trứng chấu chấu đã bắt đầu nở với tình hình cụ thể như sau:

 • Đánh giá kết quả công tác phòng trừ sâu bệnh vụ xuân 2007

  Vụ đông xuân năm nay với diễn biến thời tiết phức tạp. Đầu vụ lượng mưa ít, ẩm độ thấp, trời khô lạnh. Rét đậm kéo dài nhiều ngày; nhiệt độ trung bình ngày khoảng 17oC, nhiệt độ thấp nhất xuống đến 120C; giữa vụ có những đợt không khí lạnh tăng cường kèm theo mưa ẩm, nhiệt độ xuống thấp hơn cùng kỳ năm 2006, nhiều ngày trời âm u; cuối vụ, trời nắng nóng xen kẽ có mưa rào. Các đối tượng sâu bệnh hại đều phát sinh sớm, phát triển và gây hại mạnh trên diện rộng gây nhiều khó khăn cho sản xuất. Song, được sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, Sở NN và PTNT, sự phối kết hợp của các cấp, ngành ở địa phương, sự nỗ lực phấn đấu của bà con nông dân, công tác phòng trừ sâu bệnh đã đạt được những kết quả đáng kể, hạn chế tối đa thiệt hại do sâu bệnh gây ra, đảm bảo an toàn cho sản xuất.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn: Phòng trừ sâu đục thân 2 chấm ở thời điểm nào là hiệu quả nhất

Kết quả bầu chọn