Thứ Tư, 22/8/2018
 • Báo cáo kết quả diệt chuột tập trung đợt 1 vụ chiêm xuân 2016 - 2017

  Các biện pháp diệt chuột được sử dụng trong đợt 1 chủ yếu là đánh bắt thủ công bằng các loại bẫy, hun khói, đào bắt, ...; sử dụng đàn mèo hiện có; một số ít thực hiện đặt bả sinh học và hóa học. Theo thống kê, toàn tỉnh đã tiêu diệt được 346.494 con chuột bằng biện pháp thủ công; Số tiền chi hỗ trợ diệt chuột đợt 1 là 140.256.000 đồng. Đàn mèo tiếp tục được duy trì, nhân nuôi với số lượng hiện có là 118.282 con

 • Thông báo sâu bệnh tháng 01, Dự báo sâu bệnh tháng 02 năm 2017

  Duy trì đủ lượng nước trong ruộng lúa. Tiến hành chăm sóc, bón phân, làm cỏ khi lúa đã bén rễ hồi xanh và thời tiết ấm; không bón thúc đẻ nhánh vào những ngày trời rét, nhiệt độ dưới 150C.

 • Thông báo sâu bệnh tháng 12 năm 2016, Dự báo sâu bệnh tháng 01 năm 2017

  Trong tháng 12 một số địa phương bà con nông dân đã gieo mạ trước khung lịch thời vụ trà xuân trung, do đó các Trạm BVTV cần theo dõi chặt chẽ các đối tượng sâu bệnh như: Chuột, cào cào, châu chấu, sâu cuốn lá, rầy các loại, ... diệt chuột bằng các biện pháp tổng hợp khi đã thu hoạch xong cây vụ đông

 • Thông báo sâu bệnh tháng 11, Dự báo sâu bệnh tháng 12 năm 2016

  Trên cây rau: Bệnh sương mai: Phát sinh và gây hại tại các huyện Tam Nông, Thanh Sơn, Phù Ninh, Lâm Thao, Việt Trì; mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng (Tam Nông). Diện tích nhiễm 76,3 ha; trong đó nhiễm nặng 1,4 ha. Diện tích đã phòng trừ 40,3 ha.

 • Thông báo sâu bệnh tháng 10, Dự báo sâu bệnh tháng 11 năm 2016

  Sâu xanh phát sinh và gây hại trên rau tại các huyện lâm Thao, Việt Trì, Phù Ninh, Tam Nông, Thanh Sơn; mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng (Lâm thao). Diện tích nhiễm 79 ha, trong đó nhiễm nặng 1,1 ha; diện tích đã phòng trừ 10,2 ha

 • Báo cáo tình hình dịch hại vụ mùa và công tác BVTV năm 2016

  Thực hiện Văn bản số 107/BVTVPB-CV ngày 30/9/2016 của Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Bắc về việc tổng hợp tình hình dịch hại vụ mùa và công tác BVTV năm 2016, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Thọ tổng hợp và báo cáo như sau

 • Về việc báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 4848/KH-UBND của UBND tỉnh về đẩy mạnh ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng

  Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành, thị báo cáo báo cáo kết quả triển khai thực hiện đẩy mạnh ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng năm 2016, dự kiến kế hoạch triển khai năm 2017 (theo phụ lục đính kèm)

 • Về việc tăng cường phòng, chống, diệt chuột bảo vệ mùa màng

  Theo báo cáo của Chi cục Bảo vệ thực vật, trong những năm gần đây, các địa phương trong tỉnh đã tích cực chỉ đạo triển khai diệt chuột, làm giảm đáng kể thiệt hại do chuột gây ra. Năm 2016, diện tích cây trồng bị chuột hại giảm nhưng vẫn còn ở mức cao (2.739,3 ha); một số diện tích bị hại nặng, giảm năng suất hoặc thất thu cục bộ là 41,5 ha (Năm 2015, diện tích cây trồng bị chuột hại là 5.741 ha; trong đó diện tích bị nặng là 19 ha)

 • Thông báo sâu bệnh tháng 9, Dự báo sâu bệnh tháng 10 năm 2016

  Trên lúa mùa muộn, bướm sâu đục thân 2 chấm di chuyển đẻ trứng trên trà mùa muộn trỗ xung quanh từ ngày 05 - 10/10/2016; mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng.

 • Thông báo sâu bệnh kỳ 14/9/2016, dự báo sâu bệnh cuối vụ và biện pháp phòng trừ

  Đề nghị các huyện, thành, thị chỉ đạo các xã, phường, thị trấn hướng dẫn nông dân khẩn trương thu hoạch lúa theo phương châm "Xanh nhà hơn già đồng", vệ sinh đồng ruộng để kịp thời làm đất trồng cây vụ đông. Mặt khác, cần quan tâm phòng trừ sâu bệnh trên những diện tích lúa trỗ muộn để đảm bảo an toàn sâu bệnh trọn vẹn cho cả vụ

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn: Phòng trừ sâu đục thân 2 chấm ở thời điểm nào là hiệu quả nhất

Kết quả bầu chọn