Thứ Năm, 6/8/2020
 • Thông báo tình hình dịch hại 07 ngày trên lúa Kỳ 24/4/2018

  Hiện nay, trà lúa sớm đang trong giai đoạn chín sữa - chín sáp, trà trung và trà muộn đang làm đòng - trỗ bông, kết quả điều tra sâu bệnh ngày 23-24/4/2018, trên đồng ruộng, một số đối tượng sâu bệnh tiếp tục phát sinh, gây hại có khả năng ảnh hưởng tới năng suất trên cây lúa.

 • Thông báo tình hình dịch hại 07 ngày trên lúa Kỳ 18/4/2018

  Qua kết quả điều tra sâu bệnh tuần 16 (16-17/4/2018), trên đồng ruộng một số đối tượng sâu bệnh đã phát sinh, gây hại có khả năng ảnh hưởng tới năng suất lúa xuân. Chi cục BVTV thông báo kết quả tình hình dịch hại, dự báo trong thời gian tới và đề xuất các biện pháp chỉ đạo, phòng trừ

 • Thông báo tình hình dịch hại 07 ngày trên lúa Kỳ 11/4/2018

  Chi cục BVTV nhận định, từ ngày 15/4 đến 15/5/2018 là thời kỳ cao điểm sâu bệnh gây hại trên lúa chiêm xuân. Đây là thời gian quyết định năng suất lúa, yêu cầu các trạm BVTV tăng cường công tác điều tra, DTDB, ra thông báo hàng tuần, tích cực tham mưu cho UBND các huyện, thành, thị tập trung chỉ đạo phòng trừ kịp thời các đối tượng dịch hại, bảo đảm an toàn cho sản xuất.

 • Thông báo tình hình dịch hại 07 ngày trên lúa Kỳ 04/4/2018

  Hiện nay, trà lúa xuân sớm, xuân trung đang trong giai đoạn làm đòng; trà xuân muộn trong giai đoạn cuối đẻ - đứng cái, đây là giai đoạn cây lúa mẫn cảm với các đối tượng sâu bệnh hại. Qua kết quả điều tra sâu bệnh tuần 14 (02-03/4/2018, trên đồng ruộng, một số đối tượng có khả năng gây hại, ảnh hưởng tới năng suất. Chi cục BVTV thông báo kết quả tình hình dịch hại, dự báo trong thời gian tới và đề xuất các biện pháp phòng trừ như sau:

 • Thông báo tình hình sâu bệnh tháng 3/2018. Dự báo tình hình sâu bệnh tháng 4/2018

  Dự báo: Bệnh đạo ôn lá gây hại nhẹ đến trung bình trên các giống nhiễm như Nếp, J02, BC15, HT1, KD18, Nhị ưu, .... Các huyện cần chú ý: Hạ Hòa, Lâm Thao, Thanh Ba, Việt Trì, Phù Ninh, .... Cần lưu ý trên những ruộng đã bị nhiễm đạo ôn lá cần phải phòng trừ đạo ôn cổ bông trước khi lúa trỗ trong tháng 4/2018

 • Thông báo sâu bệnh tháng 2, Dự báo tình hình sâu bệnh tháng 3 năm 2018

  Tổ chức đợt diệt chuột tập trung, đồng loạt trong thời gian từ ngày 25/02 đến 15/3/2018 bằng bả sinh học, thuốc trừ chuột hóa học có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam, ví dụ như thuốc Ranpart 2%D, Cat 0.25WP, Rat K 2% DP, Rat-kill 2% DP, ... hoặc bả trộn sẵn Broma 0.005AB, ....

 • Thông báo tình hình sâu bệnh tháng 01/2018 Dự báo tình hình sâu bệnh tháng 02/2018

  Chỉ sử dụng các thuốc có trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam, pha và phun theo hướng dẫn ghi trên bao bì, chú ý đảm bảo thời gian cách ly; khi sử dụng thuốc BVTV xong phải thu gom vỏ bao bì đúng nơi quy định của địa phương./.

 • Thông báo tình hình sâu bệnh tháng 12 năm 2017. Dự báo tình hình sâu bệnh tháng 01 năm 2018

  Lưu ý: Chỉ sử dụng các thuốc có trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam, pha và phun theo hướng dẫn ghi trên bao bì, chú ý đảm bảo thời gian cách ly; khi sử dụng thuốc BVTV xong phải thu gom vỏ bao bì đúng nơi quy định của địa phương.

 • Thông báo tình hình dịch hại 07 ngày trên lúa (Kỳ 16/8/2017)

  Ngày 14 - 15/8/2017, Chi cục BVTV tiến hành điều tra mở rộng các đối tượng dịch hại trên lúa. Chi cục thông báo tình hình dịch hại trong tuần qua, dự báo trong thời gian tới và đề xuất các biện pháp phòng trừ

 • Thông báo sâu bệnh tháng 11, dự báo sâu bệnh tháng 12 năm 2017

  Đối với mạ xuân sớm: Điều tra phát hiện và phòng trừ kịp thời đối với rầy lưng trắng là môi giới truyền bệnh lùn sọc đen phương Nam và rầy xanh đuôi đen là môi giới truyền bệnh vàng lụi (vàng lá di động).Trên ngô đông: Tiến hành rà soát để xử lý kịp thời bệnh Lùn sọc đen phương Nam (nếu có); các đối tượng khác chỉ phun phòng trừ khi mật độ sâu, tỷ lệ bệnh vượt ngưỡng. Tích cực diệt chuột bằng biện pháp kỹ thuật tổng hợp.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn: Phòng trừ sâu đục thân 2 chấm ở thời điểm nào là hiệu quả nhất

Kết quả bầu chọn