Thứ Năm, 28/1/2021
 • Thông báo tình hình sâu bệnh tháng 6, dự báo sâu bệnh tháng 7 năm 2018

  Kết quả phân tích mẫu rầy: 02/02 mẫu Rầy lưng trắng phản ứng âm tính với virus gây Lùn sọc đen phương nam, có 07/15 mẫu Rầy xanh đuôi đen phản ứng dương tính với virus gây bệnh Vàng lụi (Thôn 2 xã Chi Đám - Đoan Hùng, Xã Sơn Tình huyện Cẩm Khê, Khu 4,5 xã Sơn Vi, Khu 5 xã Kinh Kệ, Nhà Lạnh Thị trấn Lâm Thao huyện Lâm Thao, Khu Đồng Chảo dưới xã Hà Lộc - Thị Xã Phú Thọ)

 • Kết quả điều tra, đánh giá tình hình và tỷ lệ thiệt hại do sâu bệnh gây ra trên các trà, các giống lúa vụ xuân năm 2018 tại tỉnh Phú Thọ

  Vụ xuân năm 2018, một số đối tượng sâu bệnh phát sinh, gây hại muộn hơn, với quy mô và mức độ gây hại thấp hơn TBNN. Với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, ngành từ tỉnh đến huyện, xã, sự nỗ lực của bà con nông dân, tình hình sâu bệnh hại lúa xuân được kiểm soát tốt ngay từ đầu vụ. Tỷ lệ thiệt hại chung trên toàn tỉnh 0,049%

 • Quy trình kỹ thuật quản lý bệnh lùn sọc đen hại lúa

  Quy trình này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân trồng lúa trên lãnh thổ Việt Nam để quản lý bệnh lùn sọc đen hại lúa

 • Thông báo tình hình sâu bệnh tháng 5/2018 Dự báo tình hình sâu bệnh tháng 6/2018

  Chỉ sử dụng các thuốc có trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam, pha và phun theo hướng dẫn ghi trên bao bì, chú ý đảm bảo thời gian cách ly; khi sử dụng thuốc BVTV xong phải thu gom vỏ bao bì đúng nơi quy định của địa phương./.

 • Thông báo tình hình sâu bệnh tháng 4. Dự báo tình hình sâu bệnh tháng 5 năm 2018

  Châu chấu tre lưng vàng: đã nở tại 12 xã của 5 huyện (Tứ Mỹ, Cổ Tiết, Hiền Quan, Quang Húc, Văn Lương - Tam Nông; Chí Đám, Vân Đồn, Hùng Quan, Chân Mộng - Đoan Hùng; Ngọc Lập - Yên Lập; Yên Lãng - Thanh Sơn; Bằng Giã - Hạ Hòa)

 • Thông báo tình hình dịch hại 07 ngày trên lúa Kỳ 24/4/2018

  Hiện nay, trà lúa sớm đang trong giai đoạn chín sữa - chín sáp, trà trung và trà muộn đang làm đòng - trỗ bông, kết quả điều tra sâu bệnh ngày 23-24/4/2018, trên đồng ruộng, một số đối tượng sâu bệnh tiếp tục phát sinh, gây hại có khả năng ảnh hưởng tới năng suất trên cây lúa.

 • Thông báo tình hình dịch hại 07 ngày trên lúa Kỳ 18/4/2018

  Qua kết quả điều tra sâu bệnh tuần 16 (16-17/4/2018), trên đồng ruộng một số đối tượng sâu bệnh đã phát sinh, gây hại có khả năng ảnh hưởng tới năng suất lúa xuân. Chi cục BVTV thông báo kết quả tình hình dịch hại, dự báo trong thời gian tới và đề xuất các biện pháp chỉ đạo, phòng trừ

 • Thông báo tình hình dịch hại 07 ngày trên lúa Kỳ 11/4/2018

  Chi cục BVTV nhận định, từ ngày 15/4 đến 15/5/2018 là thời kỳ cao điểm sâu bệnh gây hại trên lúa chiêm xuân. Đây là thời gian quyết định năng suất lúa, yêu cầu các trạm BVTV tăng cường công tác điều tra, DTDB, ra thông báo hàng tuần, tích cực tham mưu cho UBND các huyện, thành, thị tập trung chỉ đạo phòng trừ kịp thời các đối tượng dịch hại, bảo đảm an toàn cho sản xuất.

 • Thông báo tình hình dịch hại 07 ngày trên lúa Kỳ 04/4/2018

  Hiện nay, trà lúa xuân sớm, xuân trung đang trong giai đoạn làm đòng; trà xuân muộn trong giai đoạn cuối đẻ - đứng cái, đây là giai đoạn cây lúa mẫn cảm với các đối tượng sâu bệnh hại. Qua kết quả điều tra sâu bệnh tuần 14 (02-03/4/2018, trên đồng ruộng, một số đối tượng có khả năng gây hại, ảnh hưởng tới năng suất. Chi cục BVTV thông báo kết quả tình hình dịch hại, dự báo trong thời gian tới và đề xuất các biện pháp phòng trừ như sau:

 • Thông báo tình hình sâu bệnh tháng 3/2018. Dự báo tình hình sâu bệnh tháng 4/2018

  Dự báo: Bệnh đạo ôn lá gây hại nhẹ đến trung bình trên các giống nhiễm như Nếp, J02, BC15, HT1, KD18, Nhị ưu, .... Các huyện cần chú ý: Hạ Hòa, Lâm Thao, Thanh Ba, Việt Trì, Phù Ninh, .... Cần lưu ý trên những ruộng đã bị nhiễm đạo ôn lá cần phải phòng trừ đạo ôn cổ bông trước khi lúa trỗ trong tháng 4/2018

Video Clips

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn: Phòng trừ sâu đục thân 2 chấm ở thời điểm nào là hiệu quả nhất

Kết quả bầu chọn