Thứ Năm, 28/1/2021
 • V/v tăng cường chỉ đạo diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ mùa - vụ đông 2017

  Để kịp thời ngăn chặn thiệt hại do chuột gây ra, góp phần bảo vệ an toàn cho sản xuất nông nghiệp vụ mùa - vụ đông 2017, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành, thị thực hiện một số nội dung sau

 • Thông báo sâu bệnh tháng 6, dự báo sâu bệnh tháng 7 năm 2017

  Sâu cuốn lá nhỏ: dự kiến trưởng thành ra rộ từ ngày 06 - 10/7/2016; sâu non lứa 5 nở rộ từ ngày 14/7/2016 trở đi (sớm hơn so với vụ mùa 2016) và gây hại mạnh trên lúa giai đoạn đẻ nhánh rộ đến cuối đẻ.

 • Thông báo tình hình sâu bệnh tháng 5, dự báo tình hình sâu bệnh tháng 6/2017

  Áp dụng kỹ thuật SRI, gieo thưa (1kg thóc giống trên 10m2), bón phân chuồng hoai mục và bón lót phân NPK 5.10.3 cho cây mạ sinh trưởng khoẻ; hạn chế tối đa gieo cấy các giống có nguy cơ nhiễm bạc lá (TH3-3, GS9, Nhị ưu số 7,...) trên các khu đồng đã nhiễm bạc lá từ vụ trước, năm trước.

 • Thông báo tình hình sâu bệnh hại lúa kỳ 17/5/2017, Dự báo cuối vụ và biện pháp phòng trừ

  Hiện nay, các trà lúa trên toàn tỉnh đang bước vào thời kỳ chín rộ. Nông dân đang tiến hành thu hoạch lúa xuân. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng trên 1.000 ha lúa xuân muộn trong giai đoạn chín sữa - chín sáp. Qua điều tra đồng ruộng ngày 15 - 16/5/2017, Chi cục BVTV thông báo tình hình sâu bệnh trong kỳ, dự báo từ nay đến cuối vụ và đề xuất biện pháp phòng trừ như sau

 • Thông báo tình hình dịch hại 07 ngày trên lúa (Kỳ 09/5/2017)

  Hiện nay, hầu hết các trà lúa đang trong giai đoạn chín sáp - thu hoạch. Song, toàn tỉnh còn khoảng trên 1.800 ha lúa đang trong giai đoạn trỗ - chín sữa (Tân Sơn, Đoan Hùng, Cẩm Khê, Yên Lập, …). Qua kết quả điều tra sâu bệnh ngày 08 - 09 tháng 5 năm 2017, Chi cục thông báo tình hình dịch hại trong tuần qua, dự báo trong thời gian tới và đề xuất các biện pháp phòng trừ

 • Thông báo sâu bệnh tháng 4, dự báo sâu bệnh tháng 5 năm 2017

  Rầy các loại: Phát sinh rải rác tại tất cả các huyện, thành, thị. Mật độ rầy phổ biến 44 - 150 con/m2, cao 200 - 560 con/m2, cục bộ 1.160 - 1.700 con/m2 (Xã Tiên Kiên - Lâm Thao, Xã Kim Đức - Việt Trì); Phát dục chủ yếu tuổi 1,2 và trưởng thành. Mật độ trứng rầy 25 - 60 ổ/m2, cao 120 - 240 ổ/m2, cục bộ 800 ổ/m2 (Cá biệt ruộng 1.266 ổ/m2 Xã Tiên Kiên - Lâm Thao). Diện tích nhiễm 97,9 ha (nhiễm nhẹ 77,9 ha, nhiễm trung bình 20 ha)

 • Thông báo tình hình dịch hại 07 ngày trên lúa (kỳ 03/5/2017)

  * Hiện tại Rầy phát sinh gây hại tại một số huyện, thành, thị. Mật độ rầy phổ biến 200 - 400 con/m2, cao 600 - 1.200 con/m2, cục bộ 2.400 - 4.000 con/m2 (Lâm Thao, Hạ Hòa, Thanh Ba), cá biệt 6.000 - 8.000 con/m2 (xã Kim Đức - Việt Trì); Phát dục chủ yếu tuổi 1, 2,3.

 • Thông báo tình hình dịch hại 07 ngày trên lúa (kỳ 26/4/2017)

  Hiện nay, các trà lúa chiêm xuân đang trong giai đoạn trỗ bông - chín sáp. Đây là giai đoạn cây lúa rất mẫn cảm với các đối tượng sâu bệnh hại

 • Thông báo tình hình dịch hại 07 ngày trên lúa (kỳ 19/4/2017)

  Bệnh bạc lá đã phát sinh và gây hại rải rác tại các huyện Tam Nông, Thanh Ba, Thanh Thủy, Thanh Sơn; mức độ hại nhẹ đến trung bình. Tỷ lệ bệnh phổ biến 3,2 - 9%, cao 10,9 - 18%. Diện tích nhiễm 246,6 ha; trong đó nhiễm nhẹ 246,4 ha, nhiễm trung bình 0,2 ha.

 • Thông báo tình hình dịch hại 07 ngày trên lúa (Kỳ 12/4/2017)

  Hiện nay, các trà lúa đang trong giai đoạn làm đòng - trỗ bông. Đây là giai đoạn cây lúa rất mẫn cảm với các đối tượng sâu bệnh hại

Video Clips

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn: Phòng trừ sâu đục thân 2 chấm ở thời điểm nào là hiệu quả nhất

Kết quả bầu chọn