Thứ Năm, 6/8/2020
 • Thông báo sâu bệnh tháng 4, dự báo sâu bệnh tháng 5 năm 2017

  Rầy các loại: Phát sinh rải rác tại tất cả các huyện, thành, thị. Mật độ rầy phổ biến 44 - 150 con/m2, cao 200 - 560 con/m2, cục bộ 1.160 - 1.700 con/m2 (Xã Tiên Kiên - Lâm Thao, Xã Kim Đức - Việt Trì); Phát dục chủ yếu tuổi 1,2 và trưởng thành. Mật độ trứng rầy 25 - 60 ổ/m2, cao 120 - 240 ổ/m2, cục bộ 800 ổ/m2 (Cá biệt ruộng 1.266 ổ/m2 Xã Tiên Kiên - Lâm Thao). Diện tích nhiễm 97,9 ha (nhiễm nhẹ 77,9 ha, nhiễm trung bình 20 ha)

 • Thông báo tình hình dịch hại 07 ngày trên lúa (kỳ 03/5/2017)

  * Hiện tại Rầy phát sinh gây hại tại một số huyện, thành, thị. Mật độ rầy phổ biến 200 - 400 con/m2, cao 600 - 1.200 con/m2, cục bộ 2.400 - 4.000 con/m2 (Lâm Thao, Hạ Hòa, Thanh Ba), cá biệt 6.000 - 8.000 con/m2 (xã Kim Đức - Việt Trì); Phát dục chủ yếu tuổi 1, 2,3.

 • Thông báo tình hình dịch hại 07 ngày trên lúa (kỳ 26/4/2017)

  Hiện nay, các trà lúa chiêm xuân đang trong giai đoạn trỗ bông - chín sáp. Đây là giai đoạn cây lúa rất mẫn cảm với các đối tượng sâu bệnh hại

 • Thông báo tình hình dịch hại 07 ngày trên lúa (kỳ 19/4/2017)

  Bệnh bạc lá đã phát sinh và gây hại rải rác tại các huyện Tam Nông, Thanh Ba, Thanh Thủy, Thanh Sơn; mức độ hại nhẹ đến trung bình. Tỷ lệ bệnh phổ biến 3,2 - 9%, cao 10,9 - 18%. Diện tích nhiễm 246,6 ha; trong đó nhiễm nhẹ 246,4 ha, nhiễm trung bình 0,2 ha.

 • Thông báo tình hình dịch hại 07 ngày trên lúa (Kỳ 12/4/2017)

  Hiện nay, các trà lúa đang trong giai đoạn làm đòng - trỗ bông. Đây là giai đoạn cây lúa rất mẫn cảm với các đối tượng sâu bệnh hại

 • Thông báo tình hình dịch hại 07 ngày trên lúa (Kỳ 05/4/2017)

  Hiện nay, các trà lúa đang trong giai đoạn đứng cái - làm đòng, đây là giai đoạn cây lúa rất mẫn cảm với các đối tượng sâu bệnh hại.

 • Thông báo sâu bệnh tháng 3, Dự báo tình hình sâu bệnh tháng 4 năm 2017

  Bệnh đạo ôn lá: Phát sinh và gây hại sớm hơn cùng kỳ năm 2016; mức độ chủ yếu hại nhẹ tại các huyện Hạ Hòa, Yên Lập, Lâm Thao, Cẩm Khê, Tân Sơn, Đoan Hùng, Thanh Sơn, Phù Ninh, ... Tỷ lệ bệnh phổ biến 0,4 - 2,4%, cao 4,0 - 7,0%, cục bộ 10 - 13%, cá biệt ổ, chòm 20% (Hạ Hòa). Diện tích nhiễm 526,3 ha (Tăng so với cùng kỳ năm trước 526,3 ha); diện tích đã phòng trừ 526,3 ha.

 • Thông báo tình hình dịch hại 07 ngày trên lúa (Kỳ 22/3/2017)

  Hiện nay, các trà lúa đang trong giai đoạn cuối đẻ nhánh đến đứng cái, làm đòng, đây là giai đoạn cây lúa rất mẫn cảm với các đối tượng sâu bệnh hại. Ngày 27 - 28 tháng 3 năm 2017, Chi cục Bảo vệ thực vật đã tiến hành điều tra bổ sung sâu bệnh hại lúa xuân. Chi cục thông báo kết quả tình hình dịch hại, dự báo trong thời gian tới và đề xuất các biện pháp phòng trừ như sau

 • Thông báo tình hình bệnh đạo ôn hại lúa xuân năm 2017

  Hiện tại, tỷ lệ bệnh phổ biến 0,5 - 1,7%, cao 2,0 - 6%, cục bộ 10,0 - 13% (Thị trấn Yên Lập, xã Xuân Viên - Yên Lập; xã Sơn Vy - Lâm Thao) cá biệt chòm, ổ 20% (xã Mai Tùng - Hạ Hòa). Diện tích nhiễm 129 ha (Chủ yếu nhiễm nhẹ), Diện tích phòng trừ 129 ha

 • Thông báo sâu bệnh tháng 02, dự báo sâu bệnh tháng 3 năm 2017

  Bệnh đạo ôn: Trong điều kiện thời tiết âm u, ẩm độ không khí cao bệnh đạo ôn lá có thể bùng phát gây hại nhẹ, cục bộ hại nặng. Các huyện cần lưu ý: Tam Nông, Thanh Sơn, Hạ Hòa, Thanh Ba, Yên Lập, Cẩm Khê, ...

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn: Phòng trừ sâu đục thân 2 chấm ở thời điểm nào là hiệu quả nhất

Kết quả bầu chọn