Thứ Năm, 28/1/2021
 • Tình hình sâu bệnh tháng 8/2018, Dự báo tình hình sâu bệnh tháng 9/2018

  Chỉ sử dụng các thuốc có trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam, pha và phun theo hướng dẫn ghi trên bao bì, chú ý đảm bảo thời gian cách ly; Khi sử dụng thuốc BVTV xong phải thu gom vỏ bao bì đúng nơi quy định của địa phương./.

 • Tình hình dịch hại 07 ngày trên lúa từ ngày 05-11/9/2018, Dự báo cuối vụ và biện pháp phòng trừ

  Rầy trưởng thành tiếp tục đẻ trứng và gia tăng mật độ gây hại mạnh trên trà lúa mùa trung đang trong giai đoạn phơi màu - chắc xanh; mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ ổ nặng, có thể gây cháy chòm, cháy ổ trên lúa đang giai đoạn chín sáp.
  Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Khi phun thuốc, tuyệt đối không phun kèm phân bón lá và thuốc kích thích sinh trưởng.

 • Tình hình dịch hại 07 ngày trên lúa từ ngày 29/8 đến 04/9/2018

  Rầy tiếp tục tích lũy và gia tăng mật độ, gây hại trên trà lúa mùa trung; mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ ổ nặng, có thể gây cháy chòm, cháy ổ trên lúa đang giai đoạn chín sáp. Dự kiến diện tích cần phòng trừ tiếp trong thời gian tới khoảng 700 ha.

 • Tình hình dịch hại 07 ngày trên lúa từ ngày 23 tháng 29/8/2018

  Để phòng trừ triệt để sâu đục thân gây bông bạc cần phun thuốc khi lúa thấp tho trỗ ( khoảng 3-5%), Nếu ruộng bị nặng thì phải phun kép (2 lần), lần 2 khi lúa trỗ hoàn toàn bằng các loại thuốc đăng ký trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam (Ví dụ: Victory 585EC, Nicata 95SP, Wavotox 585EC, F16 600EC,...) pha và phun theo hướng dẫn trên bao bì.

 • Thông báo tình hình dịch hại 07 ngày trên lúa, từ ngày 15 đến 21/8/2018

  Có thể hỗn hợp giữa thuốc sâu và thuốc bệnh, nhưng tuyệt đối không sử dụng phân bón lá, chất kích thích sinh trưởng phun cùng thuốc trừ bệnh. Sau khi sử dụng thuốc BVTV xong phải thu gom bao bì để đúng nơi quy định của địa phương./.

 • Thông báo tình hình dịch hại 07 ngày trên lúa từ 19 - 25/7/2018

  Diện tích dự kiến cần phòng trừ trên trà sớm khoảng 4.000 ha. Trên trà trung, sâu cuốn lá nhỏ đang chuyển lứa, phát dục chậm hơn 7 - 10 ngày so với trà sớm. Diện tích dự kiến cần phòng trừ khoảng trên 7.700 ha, cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ sâu chuyển lứa.

 • Thông báo tình hình dịch hại 07 ngày trên lúa, ngày 14/8/2018

  Trong kỳ các địa phương đã tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, kết quả: Đã phòng trừ được 11.688,5/11.688,5 ha, đạt 100% (trà sớm 4.119,5/4.119,5 ha; trà trung 7.569/7.569 ha).

 • Thông báo tình hình dịch hại 07 ngày trên lúa, ngày 07/8/2018

  Thời gian phòng trừ từ ngày 30/7 đến 05 tháng 8 năm 2018. Diện tích cần phòng trừ là 4,1 nghìn ha, diện tích đã phòng trừ 4.119,5 ha. Cơ bản các diện tích phòng trừ đã đạt hiệu quả cao, tỷ lệ gây hại thấp.

 • Thông báo tình hình sâu bệnh tháng 7/2018, Dự báo tình hình sâu bệnh tháng 8/2018

  Sử dụng các thuốc có trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam, pha và phun theo hướng dẫn ghi trên bao bì, chú ý đảm bảo thời gian cách ly; Khi sử dụng thuốc BVTV xong phải thu gom vỏ bao bì đúng nơi quy định của địa phương.

 • Thông báo tình hình dịch hại 07 ngày trên lúa kỳ 02/8/2018

  Trên trà sớm: Sâu non cuốn lá nhỏ đã nở rộ, chủ yếu tuổi 1,2, mật độ phổ biến 4,0 - 16,0 con/m2, cao 24,0 - 40,0 con/m2, cục bộ 80 - 160 con/m2.Trên trà trung: Trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ đã ra rộ, mật độ phổ biến 0,2 - 1,0 con/m2, cao 2,0 - 5,0 con/m2, cá biệt 8,0 - 10 con/m2. Thời gian phun thuốc phòng trừ tốt nhất đối với trà sớm từ ngày 30/7 đến 05/8/2018; trà trung từ 06 - 12/8/2018.

Video Clips

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn: Phòng trừ sâu đục thân 2 chấm ở thời điểm nào là hiệu quả nhất

Kết quả bầu chọn