Thứ Ba, 26/1/2021
  • Đánh giá kết quả chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh vụ mùa năm 2007

    Vụ lúa mùa năm 2007, nhiều đối t­ượng sâu bệnh phát sinh phát triển và gây hại trên diện rộng, đặc biệt là sâu cuốn lá nhỏ, bệnh khô vằn và bọ xít dài. Chi cục Bảo vệ thực vật đã chỉ đạo đội ngũ dự báo viên từ tỉnh đến huyện điều tra phát hiện, dự tính dự báo chính xác tình hình sâu bệnh; tham mưu cho UBND tỉnh, Sở NN và PTNT chỉ đạo các cơ sở sản xuất và bà con nông dân phòng trừ sâu bệnh đạt hiệu quả, hầu hết diện tích nhiễm sâu bệnh đến ngưỡng đều được phòng trừ, hạn chế thấp nhất tỷ lệ hại do sâu bệnh gây ra, đảm bảo an toàn cho sản xuất. Đến nay, toàn diện tích lúa đã được thu hoạch xong cùng với niềm vui, phấn khởi được mùa của bà con nông dân trên toàn tỉnh. Để rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo phòng chống dịch hại đảm bảo an toàn và có hiệu quả cao, chúng tôi xin đánh giá lại tình hình sâu bệnh hại và những bài học kinh nghiệm trong công tác phòng trừ ở vụ mùa năm 2007 cụ thể như sau:

  • tình hình sau bệnh tuần 5

  • tình hình sâu bệnh tuần 7

Video Clips

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn: Phòng trừ sâu đục thân 2 chấm ở thời điểm nào là hiệu quả nhất

Kết quả bầu chọn