Chủ Nhật, 26/5/2024
Kết quả điều tra thành phần sâu bệnh hại bưởi Đoan Hùng
Gửi bài In bài

Bưởi Đoan Hùng là cây ăn quả đặc sản nổi tiếng cuả tỉnh Phú Thọ. Trong mấy năm qua, diện tích cây bưởi đang được phát triển và ngày càng mở rộng. Song, trong thực tế sản xuất, công tác phòng trừ sâu bệnh bảo vệ năng suất, chất lượng quả là vấn đề rất quan trọng. Nhằm mục đích xây dựng hệ thống phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại, nâng cao giá trị hàng hoá của giống bưởi đặc sản Đoan Hùng, nhóm nghiên cứu của Chi cục Bảo vệ thực vật đã tiến hành điều tra, nghiên cứu, thu thập và phân loại, xác định thành phần loài sâu, bệnh hại và thiên địch của chúng. Trên cơ sở đó để theo dõi diễn biến, qui luật phát sinh và mức độ gây hại, xây dựng biện pháp phòng trừ tổng hợp trên cây bưởi đặc sản Đoan Hùng. Trong khuôn khổ bài viết, chúng tôi xin đưa ra kết quả bước đầu điều tra, thu thập thành phần loài.

* Kết quả:

Về thành phần loài sâu hại:

Đã thu thập và định danh được loài 30 sâu hại thuộc 08 bộ côn trùng và nhện nhỏ gây hại. Bộ cánh vảy (Lepidoptera) có 07 loài thuộc 05 họ; bộ cánh cứng (Coleoptera) có 04 loài thuộc 03 họ; bộ cánh nửa (Hemiptera) có 02 loài thuộc 01 họ; bộ cánh đều (Homoptera) có 11 loài thuộc 09 họ; bộ cánh tơ (Thysanoptera) có 01 loài thuộc 1 họ; bộ hai cánh (Diptera) có 01 loài thuộc 01 họ; bộ cánh thẳng (Orthoptera) có 01 loài thuộc 01 họ và bộ nhện nhỏ (Acarina) có 03 loài thuộc 03 họ.

Các loài sâu hại thường xuyên xuất hiện và gây hại là sâu vẽ bùa (Phylocnistis citrella Saintion), rầy chổng cánh (Diaphorina citri Kuwayana ), sâu đục thân (Anoplophora Chinensis), sâu đục cành (Chelidonium argentatum Dalmann), sâu nhớt (Clitea metllica Chen), câu cấu (Hypomeces squamosus Fabr) và nhện đỏ (Panonychus citri).

Về thành phần bệnh hại:

Đã thu thập và giám địch được 11 loài; trong đó có 02 loài do vi khuẩn, 08 loài do nấm và 01 loài do vius gây nên.

Bệnh phổ biến là bệnh đốm dầu (Mycosphaerella citri), chảy gôm (Phytophthora sp), loét (Xanthomonas campestris) và bệnh sẹo (Elsinoe fawcetttii).

Về thành phần loài thiên địch:

Đã thu thập và địch danh được 09 loài thuộc 5 bộ. Bộ cánh cứng (Coleoptera) 02 loài, bộ cánh màng (Hymenoptera) 02 loài, bộ nhện lớn (Araneae) 03 loài, bộ chuồn chuồn (Odonata) 01 loài, bộ bọ ngựa (Mantodae) 01 loài.

Loài thiên địch phổ biến là kiến vàng và bọ rùa đỏ.

* Kết luận:

Thành phần loài sâu, bệnh hại và thiên địch trên cây bưởi là rất phong phú và đa dạng, gồm 30 loài sâu hại, 11 loại bệnh và 9 loài thiên địch. Đây là cơ sở quan trọng để tiến hành điều tra, theo dõi diễn biến qui luật phát sinh, phát triển của một số loài sâu, bệnh hại chính; khả năng khống chế sâu hại của một số loài thiên địch; là cơ sở xây dựng các biện pháp phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại trên cây bưởi, nhằm duy trì, phát triển và nâng cao giá trị hàng hoá của bưởi đặc sản Đoan Hùng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn