Thứ Bảy, 27/11/2021
Bao cao ket qua cong tac thang 3 N2015
Gửi bài In bài

BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng  03/2015, kế hoạch công tác tháng 04/2015

 

 


I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THÁNG 03/2015:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm theo kết luận của Giám đốc Sở tại kỳ họp giao ban tháng 03/2014:

- Chỉ đạo duy trì hoạt động của 04 bẫy đèn tại huyện Phù Ninh, Đoan Hùng, Thanh Sơn và Thanh Thuỷ; Tổng hợp số liệu bẫy đèn hàng ngày gửi Trung tâm BVTV phía Bắc.

- Tổng hợp số liệu kết quả điều tra của các huyện, ban hành 3 thông báo sâu bệnh kỳ 7 ngày gửi Cục BVTV, Trung tâm BVTV phía Bắc đúng quy định; 01 thông báo sâu bệnh tháng 02, dự báo sâu bệnh tháng 3/2015 và hướng dẫn biện pháp phòng trừ. Thực hiện tổng điều tra sâu bệnh đầu vụ từ ngày 02 - 03/3/2015 và điều tra bổ sung ngày 16 - 17/3/2015 để ban hành thông báo kết quả điều tra và dự báo tình hình sâu bệnh vụ chiêm xuân 2015.

- Tổng hợp kết quả diệt chuột tập trung đợt 2. Kết quả: 13/13 huyện, thành, thị đã tham mưu ban hành văn bản và tổ chức thực hiện tốt chiến dịch diệt chuột tập trung đợt 2 từ ngày 25/02 - 25/3/2015; Diệt chuột tập trung, đồng loạt trên diện rộng bằng bả sinh học, hóa học (Sử dụng thuốc Ranpart 2% D phối trộn mồi bả để diệt chuột).

- Ra kết luận cuộc thanh tra về các quy định kiểm dịch thực vật đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh giống cây trồng nhập nội trên địa bàn huyện Lâm Thao, Đoan Hùng và Thành phố Việt trì. Kết quả thanh tra được 13 cơ sở kinh doanh, cung ứng giống cây trồng nhập nội. Qua kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh giống đều xuất trình được Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu quá cảnh và vận chuyển nội địa, hoá đơn và giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ giống cây trồng nhập nội, giống còn hạn sử dụng, chưa phát hiện đối tượng kiểm dịch của Việt Nam.

- Điều tra 04 kỳ sâu bệnh trên lúa sau nhập khẩu giai đoạn đẻ nhánh - cuối đẻ nhánh; 04 kỳ sâu bệnh trên ngô sau nhập khẩu và kiểm tra sinh vật hại kho đối với 8,69 tấn nông sản trong kho (4,5 tấn gạo; 4 tấn TĂGS; 0,19 tấn đậu đỗ) của 04 cá nhân, đơn vị trên địa bàn Thành phố Việt Trì. Qua điều tra phát hiện thấy các loài sinh vật hại thông thường, chưa phát hiện thấy đối tượng KDTV của Việt Nam.

* Đánh giá chung: Chi cục BVTV đã thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 03/2015 được Giám đốc Sở giao tại Hội nghị giao ban tháng 03/2015.

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

2.1. Công tác điều tra, DTDB và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh:

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, tăng cường công tác điều tra, dự tính dự báo tình hình sâu bệnh hại. Tình hình sâu bệnh: Trên lúa: Chuột gây hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng; Bệnh sinh lý, bọ trĩ, ruồi đục nõn, ốc bươu vàng  gây hại nhẹ. Bệnh đạo ôn lá, bệnh khô vằn, rầy các loại, sâu đục thân gây hại rải rác. Trên ngô xuân: Sâu xám, bệnh sinh lý gây hại nhẹ. Bệnh đốm lá lớn, chuột, sâu cắn lá gây hại rải rác. Trên cây chè: Rầy xanh, bọ xít muỗi, bọ cánh tơ gây hại nhẹ. Bệnh phồng lá, bệnh đốm nâu, nhện đỏ gây hại rải rác. Trên cây ăn quả: Bệnh chảy gôm, bệnh loét, bệnh sẹo, rệp muội, sâu vẽ bùa, nhện đỏ gây rải rác trên cây bưởi; Bệnh thán thư gây hại rải rác trên cây nhãn, vải. Trên cây lâm nghiệp: Bệnh khô lá hại nhẹ trên cây keo, bạch đàn.

- Chỉ đạo duy trì hoạt động của 04 bẫy đèn tại huyện Phù Ninh, Đoan Hùng, Thanh Sơn và Thanh Thuỷ; Tổng hợp số liệu bẫy đèn hàng ngày gửi Trung tâm BVTV phía Bắc.

- Tổng hợp số liệu kết quả điều tra của các huyện, ban hành 3 thông báo sâu bệnh kỳ 7 ngày gửi Cục BVTV, Trung tâm BVTV phía Bắc đúng quy định; 01 thông báo sâu bệnh tháng 02, dự báo sâu bệnh tháng 3/2015 và hướng dẫn biện pháp phòng trừ. Thực hiện tổng điều tra sâu bệnh đầu vụ từ ngày 02 - 03/3/2015 và điều tra bổ sung ngày 16 - 17/3/2015 để ban hành thông báo kết quả điều tra và dự báo tình hình sâu bệnh vụ chiêm xuân 2015.

- Tổng hợp kết quả diệt chuột tập trung đợt 2. Kết quả: 13/13 huyện, thành, thị đã tham mưu ban hành văn bản và tổ chức thực hiện tốt chiến dịch diệt chuột tập trung đợt 2 từ ngày 25/02 - 25/3/2015; Diệt chuột tập trung, đồng loạt trên diện rộng bằng bả sinh học, hóa học (Sử dụng thuốc Ranpart 2% D phối trộn mồi bả để diệt chuột).

2.2. Công tác Thanh tra Chi cục:

- Ra kết luận cuộc thanh tra về các quy định kiểm dịch thực vật đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh giống cây trồng nhập nội trên địa bàn huyện Lâm Thao, Đoan Hùng và Thành phố Việt trì. Kết quả thanh tra được 13 cơ sở kinh doanh, cung ứng giống cây trồng nhập nội, trong đó: Huyện Đoan Hùng (02 tổ chức, 02 cá nhân), huyện Lâm Thao (01 tổ chức, 03 cá nhân), Thành phố Việt Trì (02 tổ chức, 03 cá nhân). Các giống lúa, ngô nhập nội chủ yếu gồm lúa Nhị ưu 838, Nhị ưu số 7, GS9, SQ2; ngô NK 4300, ngô B265; Giống lúa sản xuất trong nước như: BC15, KD18, TBR45, KD18, HT1, Q5, Nếp 97... Đoàn đã kiểm tra tổng số 245.482,6 kg giống lúa lai nhập khẩu, 3.590 kg giống ngô lai nhập khẩu, 6 triệu bầu giống keo tai tượng, 3.353 cây (1.957kg) giống Hoa lan Hồ Điệp, 4.000 cây (1.628 kg) giống Hoa lan Hoàng Thảo, 58.213 kg lúa, ngô Việt Nam. Qua kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh giống đều xuất trình được Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu quá cảnh và vận chuyển nội địa, hoá đơn và giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ giống cây trồng nhập nội, giống còn hạn sử dụng, chưa phát hiện đối tượng kiểm dịch của Việt Nam.

- Xây dựng kế hoạch thanh tra công tác triển khai diệt chuột tập trung và hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc chuột của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Phù Ninh, Lâm Thao, Thanh Sơn, Tam Nông, Cẩm Khê, Thành phố Việt Trì theo Quyết định số 13/QĐ-BVTV ngày 16/3/2015 của Chi cục trưởng Chi cục BVTV.

- Thẩm định đánh giá điều kiện cấp 05 giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật cho các hộ kinh doanh buôn bán thuốc BVTV tại huyện Phù Ninh, Thanh Ba.

- Xây dựng kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015; Xây dựng kế hoạch phòng chống gian lận thương mại năm 2015.

- Báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 03 năm 2015 gửi thanh tra Sở; Báo cáo tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính quý I năm 2015 gửi Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ.

2.3. Công tác Kiểm dịch thực vật:

- Điều tra 04 kỳ sâu bệnh trên lúa sau nhập khẩu giai đoạn đẻ nhánh - cuối đẻ nhánh; 04 kỳ sâu bệnh trên ngô sau nhập khẩu giai đoạn 3 - 7 lá tại huyện Thanh Sơn, Lâm Thao, Phù Ninh, Thành phố Việt Trì. Qua kiểm tra phát hiện sinh vật hại thông thường, chưa phát hiện đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Kiểm tra sinh vật hại kho đối với 8,69 tấn nông sản trong kho (4,5 tấn gạo; 4 tấn TĂGS; 0,19 tấn đậu đỗ) của 04 cá nhân, đơn vị trên  địa bàn Thành phố Việt Trì. Qua điều tra phát hiện thấy các loài sinh vật hại thông thường, chưa phát hiện thấy đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Viết báo cáo sinh vật hại cây trồng sau nhập khẩu tháng 03, quý I gửi Trung tâm KDTV sau nhập khẩu I - Hà Nội; Báo cáo công tác KDTV quý I gửi Chi cục KDTV vùng V theo quy định.

2.4. Công tác KHCN:

- Chỉ đạo tổ chức tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật mở rộng diện tích áp dụng SRI theo kế hoạch được giao. Tổng hợp tiến độ SRI. Kết quả đến ngày 15/3/2015 tổng diện tích lúa cấy theo SRI là 13.395 ha (Đạt 111,6% kế hoạch vụ xuân).

- Tổng hợp báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ năm 2014 của Chi cục gửi Sở Khoa học Công nghệ.

- Đề xuất thực hiện đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2015 của Chi cục: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, thời gian phát sinh gây hại và biện pháp phòng trừ sâu đục quả bưởi tại huyện Đoan Hùng.

2.5. Công tác tập huấn:

- Phối hợp tổ chức tập huấn được 15 cuộc cho 830 người về kỹ thuật tổng hợp phòng trừ chuột và các đối tượng sâu bệnh trên các loại cây trồng.

- Kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin của các bộ phận, trạm trên trang Web, kết quả: Các phòng, bộ phận, các Trạm đều cập nhật đầy đủ thông tin trên web.

- Viết 02 bài tuyên truyền trên báo và tạp chí Nông nghiệp, hướng dẫn người dân chủ động phòng trừ sâu bệnh hại, phòng trừ bệnh đạo ôn.

 (Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo biểu đính kèm).

II/ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04/2015:

1. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tập trung chỉ đạo dự tính dự báo phòng trừ sâu bệnh trong cao điểm tháng 4.

- Tổng hợp kết quả điều tra định kỳ 7 ngày/lần, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên lúa, ngô, cây ăn quả, cây lâm nghiệp theo quy định. Tổng hợp kết quả điều tra bổ sung, tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Tổng hợp số liệu bẫy đèn hàng ngày gửi Trung tâm BVTV phía Bắc.

- Thanh tra công tác triển khai diệt chuột tập trung và hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc chuột của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Phù Ninh, Lâm Thao, Thanh Sơn, Tam Nông, Cẩm Khê, Thành phố Việt Trì.

- Lấy mẫu rau kiểm tra dư lượng thuốc BVTV; Lấy mẫu thuốc BVTV kiểm tra chất lượng thuốc BVTV.

- Điều tra sinh vật hại lúa, ngô sau nhập khẩu và cây trồng nhập khẩu khác trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra thủ tục kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu trên địa bàn tỉnh, giám định, ra thông báo theo quy định.

2. Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

2.1.  Công tác điều tra phát hiện, DTDB và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh:

- Huy động lực lượng cán bộ, công chức, viên chức phục vụ chỉ đạo dự tính dự báo phòng trừ sâu bệnh trong cao điểm tháng 4.

- Duy trì hoạt động của 04 bẫy đèn tại huyện Phù Ninh, Đoan Hùng, Thanh Sơn và Thanh Thuỷ, tổng hợp số liệu hàng ngày gửi Trung tâm BVTV phía Bắc.

- Tiếp tục chỉ đạo, theo dõi 08 mô hình trình diễn SRI tại Tân Sơn, Lâm Thao, Đoan Hùng, Thanh Ba, Tam Nông, Phù Ninh, Phú Thọ.

2.2. Công tác Thanh tra:

- Thanh tra công tác triển khai diệt chuột tập trung và hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc chuột của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Phù Ninh, Lâm Thao, Thanh Sơn, Tam Nông, Cẩm Khê, Thành phố Việt Trì.

- Kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng đối với cơ sở buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo quy định tại Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT.

- Lấy mẫu rau kiểm tra dư lượng thuốc BVTV; Lấy mẫu thuốc BVTV kiểm tra chất lượng thuốc BVTV.

- Thẩm định đánh giá điều kiện buôn bán thuốc BVTV của các cửa hàng, đại lý (Nếu có hồ sơ).

2.3. Công tác Kiểm dịch thực vật:

- Phối hợp các trạm BVTV huyện, thành, thị điều tra sinh vật hại lúa, ngô sau nhập khẩu và cây trồng nhập khẩu khác trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp các huyện điều tra sinh vật hại kho, kiểm tra thủ tục kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu trên địa bàn tỉnh, giám định, ra thông báo theo quy định.

2.4. Công tác tập huấn, tuyên truyền:

Tiếp tục tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ khuyến nông cơ sở và bà con nông dân về kỹ thuật phòng trừ chuột hại và kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên lúa./.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn