Thứ Bảy, 27/11/2021
Kế hoạch công tác tháng 3 năm 2010
Gửi bài In bài

I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tổ chức điều tra, ra thông báo và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên lúa và các cây trồng được phân công (Bổ sung thêm cây Đậu tương trên tất cả các huyện, thành, thị); Chú ý các địa bàn thường xuyên nhiễm bệnh đạo ôn, bệnh sinh lý và đã có Lùn sọc đen trên ngô.

Tổng điều tra Châu chấu hại tre, mai, luồng; Đặc biệt chú ý các xã đã xuất hiện Châu chấu hại trong năm 2009 và các vùng lân cận. 

2. Phối hợp các ban ngành ở huyện, các xã, phường tổ chức tập huấn, hướng dẫn chăm sóc lúa theo mô hình SRI: SỤC BÙN VÀ BÓN THÚC PHÂN SỚM, điều tiết nước sau bón phân.

3. Chỉ đạo, đôn đốc và giúp các cơ sở tổ chức chiến dịch diệt chuột bằng thuốc sinh học sản xuất tại chỗ; Hướng dẫn phòng trừ bệnh đạo ôn, bệnh sinh lý, ... hạn chế sử dụng tràn lan thuốc trừ sâu đầu vụ.

4. Thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn; Chú ý các loại thuốc sử dụng trên cây rau, chè và thuốc kích thích sinh trưởng.

5. Hoạt động Dự án, KHCN:

- Dự án CLB sinh kế cộng đồng (7 huyện): Đôn đốc thu nợ dứt điểm số tiền vay các CLB còn nợ; Tiến hành giải ngân cho các CLB đã có kế hoạch năm 2010 và  hoàn thành việc thu nợ.

- Dự án SRI: Kiểm tra, theo dõi các mô hình, thí nghiệm đảm bảo kỹ thuật; Triển khai các hoạt động được phê duyệt theo đúng tiến độ.

- IPM cây ăn quả: Phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình chung tại Phú Thọ.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổ chức:

- Duy trì các công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ; Lưu ý giám sát việc cấm hút thuốc nơi công sở, vệ sinh cơ quan. Bảo dưỡng hệ thống điều hòa, quạt điện, sơn sửa các điểm tường bị ố hỏng.

- Đôn đốc nhà thầu hoàn thiện hồ sơ thanh toán Vườn cây trồng sau nhập nội nộp Sở Tài chính.

- Bố trí cán bộ cho những nơi còn thiếu; Ký hợp đồng lần đầu và phân công người hướng dẫn cán bộ mới tuyển dụng.

- Chủ trì, phối hợp đoàn thanh niên tổ chức ngày lao động công ích trồng cây, trồng hoa tạo cảnh quan trong khuôn viên Chi cục.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Chủ trì, chỉ đạo công tác điều tra, ra thông báo và hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh trên lúa, cây Đậu tương và các cây trồng khác theo quy định; Chú ý các điểm thường xuyên nhiễm bệnh đạo ôn, bệnh sinh lý và đã có Lùn sọc đen trên ngô.

- Chỉ đạo tổng điều tra Châu chấu hại tre, mai, luồng; Chú ý các xã đã xuất hiện Châu chấu hại năm 2009 và các xã lân cận.

- Chủ trì công tác tập huấn, hướng dẫn chăm sóc lúa theo mô hình SRI: SỤC BÙN VÀ BÓN THÚC PHÂN SỚM, điều tiết nước sau bón phân. Hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh cho cây Đậu tương (Tài liệu và truyền hình).

- Chỉ đạo, đôn đốc và giúp các huyện, thị tổ chức chiến dịch diệt chuột bằng thuốc sinh học sản xuất tại chỗ; Hướng dẫn phòng trừ bệnh đạo ôn, bệnh sinh lý, ... hạn chế sử dụng tràn lan thuốc trừ sâu đầu vụ.

- Sưu tập các loại giống cây, tiến hành gieo trồng, theo dõi các thí nghiệm trong nhà lưới và vườn cây trồng nhập nội đảm bảo hiệu quả. Tiếp tục triển khai các khảo nghiệm thuốc BVTV đảm bảo tiến độ.

- Chủ trì, chỉ đạo triển khai các Dự án, đề tài KHCN:

+ DA SRI: Kiểm tra, đôn đốc chăm sóc mô hình theo đúng kỹ thuật; Tiến hành các hoạt động theo kế hoạch đã được phê duyệt đảm bảo tiến độ.

+ Đề tài: Kiểm tra, đôn đốc các bộ phận cập nhật và đưa thông tin lên trang Web. Tiến hành nghiệm thu đề tài Hồng.

3. Thanh tra Chi cục:

- Triển khai đợt thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng thuốc BVTV trên các cây trồng; Phối hợp thanh tra thị trường giống nhập nội.

- Thống nhất với các Trạm triển khai tập huấn bổ sung năm 2010 cho các đại lý. Cập nhật các văn bản pháp quy liên quan công tác quản lý thuốc và tài liệu tập huấn lên trang Web.

4. Trạm KDTV:

- Chủ trì, phối hợp thống kê diện tích gieo trồng lúa lai; Phối hợp điều tra sâu bệnh trên lúa lai và các cây trồng sau nhập khẩu.

- Chủ trì, phối hợp thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập nội; Điều tra sinh vật hại kho, giám định mẫu, ra thông báo theo quy định.

- Tham gia đợt tập huấn bổ sung cho các đại lý và các hoạt động khác theo phân công.

5. Nhóm công tác Dự án, KHCN:

- Dự án CLB: Tiếp tục đôn đốc thu nộp tiền vay của các CLB; Phê duyệt kế hoạch và chuyển tiền cho các hoạt động năm 2010 của CLB.

- Dự án SRI: Chỉ đạo triển khai các hoạt động theo đúng kế hoạch năm 2010 đã được phê duyệt; Lưu ý việc hoàn thiện các thủ tục thanh toán.

- Đề tài KHCN: Nghiệm thu đề tài Hồng.

III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

- Kỹ thuật chăm sóc lúa theo quy trình SRI. Hướng dẫn phòng trừ chuột, bệnh đạo ôn, bệnh sinh lý, ... bằng các chế phẩm sinh học mới.

- Giới thiệu sâu bệnh chính hại cây Đậu tương và biện pháp phòng trừ.

- Hướng dẫn sử dụng 1 số loại thuốc kích thích, phân bón sinh học, thuốc BVTV mới cho các cây trồng đảm bảo VSATTP.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn