Thứ Sáu, 3/12/2021
ke hoach cong tac T11
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG 11  - NĂM 2010

 

I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tổ chức điều tra phát hiện, DTDB, ra thông báo và tham mưu, đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ đông; Chú ý các đối tượng gây hại cây đậu tương giai đoạn phân cành, ra hoa, cây ngô giai đoạn trỗ cờ và cây rau màu.

2. Phối hợp chỉ đạo, triển khai các mô hình cây vụ đông trên địa bàn: Đậu tương (Hạ Hòa); Khoai tây (Thanh Sơn, Tân Sơn); Bí xanh (Lâm Thao), … Kết hợp các ban ngành ở huyện, các xã, phường, thị trấn tập huấn, hướng dẫn nông dân kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cây vụ đông, đặc biệt lưu ý cây đậu tương, cây ngô.

3. Chỉ đạo các đại lý, các HTX chuẩn bị đầy đủ các loại thuốc đặc hiệu cho cây trồng vụ đông và cho rau đảm bảo VSATTP. Đôn đốc, hỗ trợ các xã triển khai đánh chuột tập trung bằng thuốc sinh học tự phối trộn tại địa phương.

4. Thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn, lưu ý các loại thuốc sử dụng trên cây rau, màu. Phối hợp triển khai Thông tư số 38/2010/TT-BNNPTNT quy định mới về Quản lý thuốc BVTV của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

5. Hoạt động Dự án, KHCN:

- Dự án CLB sinh kế cộng đồng (7 huyện): Kiểm tra, đôn đốc các hoạt động của các CLB đã được phê duyệt.

- Dự án SRI: Lập thủ tục phê duyệt DA mới với Oxfam Mỹ. Triển khai 02 mô hình Trồng khoai tây (Thanh Sơn, Tân Sơn): Trồng, chăm sóc và theo dõi các thí nghiệm.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổ chức:

- Duy trì các công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ; Lưu ý công tác đảm bảo an ninh và vệ sinh cơ quan. Cân đối, điều chỉnh kinh phí đảm bảo hoạt động và thanh quyết toán cuối năm.

- Tiếp tục thực hiện thanh quyết toán Vườn cây trồng sau nhập khẩu; chuyển đổi mục đích sử dụng nguồn kinh phí sửa chữa Trạm BVTV; kinh phí mua máy phun thuốc dập dịch.

- Điều chuyển, sắp xếp cán bộ hợp lý, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tiếp tục trình Lãnh đạo Sở bổ nhiệm chức danh Trưởng, phó Trạm BVTV các huyện còn thiếu.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Chỉ đạo, kiểm tra công tác điều tra phát hiện, DTDB của các Trạm; Tổng hợp số liệu, ra thông báo và tham mưu, đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ đông; Chú ý các đối tượng gây hại cây đậu tương, cây ngô giai đoạn ra hoa, trỗ cờ.

- Viết báo cáo tổng kết, đánh giá toàn diện công tác BVTV năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2011, chuẩn bị nội dung hội nghị đánh giá, tổng kết năm 2010.

- Chỉ đạo, phối hợp triển khai các mô hình cây vụ đông: Khoai tây (Thanh Sơn, Tân Sơn); Bí xanh (Lâm Thao); Đậu tương (Hạ Hòa);… Kết hợp các đơn vị trong ngành và các địa phương tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn nông dân kỹ thuật gieo trồng, thâm canh chăm sóc cây vụ đông, đặc biệt lưu ý cây đậu tương, cây ngô.

- Chỉ đạo, phối hợp các công ty, đại lý cung ứng đầy đủ các loại thuốc đặc hiệu cho cây trồng vụ đông và cho rau đảm bảo VSATTP. Đôn đốc, hướng dẫn các huyện triển khai đánh chuột tập trung bằng thuốc sinh học tự phối trộn tại địa phương.

- Triển khai dứt điểm các khảo nghiệm thuốc BVTV vụ đông, lập hồ sơ chứng từ thanh toán đảm bảo tiến độ.

- Chủ trì, chỉ đạo triển khai các Dự án, đề tài KHCN:

+ Mô hình, DA: Chủ trì triển khai 02 mô hình trồng khoai tây và 01 mô hình trồng Bí xanh đảm bảo kết quả tốt. Chuẩn bị các điều kiện triển khai DA SRI theo phương châm Mô hình diện rộng.

+ Hoàn thành dựng băng khoa giáo hướng dẫn kỹ thuật SRI. Kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web.

3. Thanh tra Chi cục:

- Tổ chức thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng thuốc BVTV; Lưu ý các loại thuốc dùng trên cây rau, màu vụ đông. Viết báo cáo, làm việc với Đoàn thanh tra Sở thanh tra công tác cấp, ra hạn chứng chỉ hành nghề thuốc BVTV.

- Chủ trì, chỉ đạo triển khai Thông tư số 38/2010/TT-BNNPTNT quy định mới về Quản lý thuốc BVTV của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Lập các thủ tục cấp, ra hạn chứng chỉ kinh doanh thuốc BVTV theo quy định.

- Phối hợp triển khai gieo trồng, chăm sóc cây trồng trong khuôn viên Chi cục.

4. Trạm KDTV:

- Phối hợp thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập nội (Lúa lai cho vụ xuân 2011).

- Chủ trì, phối hợp điều tra sâu bệnh trên cây trồng vụ đông nhập khẩu; Điều tra sinh vật hại kho, giám định mẫu, ra thông báo theo quy định.

- Chủ trì triển khai dự án rau an toàn Tân Đức: Làm việc với đoàn đánh giá; thực hiện các hoạt động đảm bảo tiến độ; Tham gia các hoạt động khác theo phân công.

III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

- Kỹ thuật gieo trồng cây trồng vụ đông (Ngô, đỗ tương, rau màu).

- Hướng dẫn sử dụng 1 số loại thuốc kích thích, phân bón sinh học, thuốc BVTV mới cho các cây trồng đảm bảo VSATTP.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn