Thứ Ba, 30/11/2021
ke hoach cong tac thang 01 N 2011
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG 01  - NĂM 2011

 

I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tổ chức điều tra phát hiện, DTDB, ra thông báo và tham mưu, đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ đông, trên mạ và lúa cấy sớm. Tham mưu cho huyện phát động chiến dịch diệt chuột tập trung từ 01/01/2011 đến 15/02/2011 khi tiến hành thu hoạch cây vụ đông và làm đất, gieo cấy vụ xuân.

2. Chỉ đạo chăm sóc, phối hợp triển khai Hội nghị đầu bờ mô hình cây Khoai tây (Thanh Sơn, Tân Sơn), cây Bí xanh (Lâm Thao) để chỉ đạo mở rộng thời gian tới.

3. Tập trung toàn lực lượng triển khai mở rộng áp dụng SRI và giống lúa lai: Tổ chức tập huấn, đôn đốc, kiểm tra từ khâu chuẩn bị giống, gieo mạ, làm đất, cấy, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu đã giao. Mỗi huyện triển khai ít nhất 2 thí nghiệm bắt buộc: So sánh giống lúa lai và lúa thuần (Trong điều kiện thâm canh cao và trung bình); So sánh thời vụ gieo mạ trước lịch và trong khung lịch của trà muộn (cùng loại giống).

4. Thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn (Chiến dịch quảng bá thuốc trừ cỏ của Tập đoàn ADC), lưu ý các loại thuốc trừ cỏ và thuốc sử dụng trên cây rau phục vụ tết nguyên đán.

5. Hoạt động Dự án, KHCN:

- Dự án CLB sinh kế cộng đồng (7 huyện): Tiếp tục đôn đốc các CLB thu nộp kinh phí dứt điểm trong tháng 1 và kế hoạch giải ngân năm 2011, ưu tiên cho việc tập huấn, ứng phân bón, giống lúa lai và áp dụng SRI.

- Dự án SRI: Tổ chức Hội nghị đầu bờ 2 mô hình Khoai tây và Bí xanh; Triển khai các hoạt động theo kế hoạch đã được phê duyệt đảm bảo tiến độ.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính Tổ chức:

- Duy trì các công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ; Lưu ý công tác đảm bảo an ninh và vệ sinh cơ quan dịp cuối năm. Chuẩn bị Hội nghị giao ban và ăn tết cho đơn vị (Dự kiến xung quanh 20/12/2010 âm lịch). Phân bổ, giao nhận, quản lý trang thiết bị đã mua cho các Phòng, Trạm theo quy định.

- Phối hợp tổ chức khóa đào tạo TOT về VietGAP trên chè cho dự án ADB, dự kiến từ 05 - 11/01/2011, lập chứng từ thanh toán gửi BQL Dự án.

- Lập kế hoạch phân bổ ngân sách năm 2011 đảm bảo đủ nguồn lực triển khai các nhiệm vụ được giao. Tiếp nhận, hợp đồng, sắp xếp cán bộ cho các bộ phận đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ; Liên hệ kinh phí cho số biên chế mới được bổ sung trong năm 2011.

2. Phòng Kỹ thuật:

- Chỉ đạo, triển khai công tác điều tra phát hiện, DTDB, ra thông báo và tham mưu, đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ đông, trên mạ và lúa cấy sớm. Tham mưu cho Sở phát động chiến dịch diệt chuột tập trung từ 01/01/2011 đến 15/02/2011 khi tiến hành thu hoạch cây vụ đông và làm đất, gieo cấy vụ xuân.

- Chủ trì chỉ đạo chăm sóc, viết báo cáo, tổ chức Hội nghị đầu bờ mô hình cây Khoai tây (Thanh Sơn, Tân Sơn), cây Bí xanh (Lâm Thao) để chỉ đạo mở rộng thời gian tới. Liên hệ các Công ty thu mua khoai tây giống và khoai thương phẩm cho nông dân.

- Tập trung toàn lực lượng, phân công, giao trách nhiệm cho từng cán bộ hỗ trợ các huyện triển khai mở rộng áp dụng SRI và giống lúa lai: Hỗ trợ tập huấn, đôn đốc, kiểm tra việc áp dụng quy trình kỹ thuật, triển khai các thí nghiệm, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu đã giao. Phân bổ, quản lý các đĩa VCD hướng dẫn kỹ thuật SRI cho các huyện và các xã.

- Triển khai khóa đào tạo TOT về VietGAP trên chè cho dự án chè ADB (Dự kiến từ 5 - 11/01/2011). Tổ chức tập huấn kỹ thuật cơ bản cho số cán bộ mới hợp đồng để phân xuống các Trạm.

- Tham mưu kế hoạch triển khai, quản lý các khảo nghiệm thuốc trong năm 2011 đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

- Chủ trì, chỉ đạo triển khai các Dự án, đề tài KHCN:

+ DA SRI: Hội nghị đầu bờ mô hình Khoai tây, Bí xanh; Triển khai DA SRI vụ xuân 2011 theo kế hoạch đã được phê duyệt.

+ Kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web.

3. Thanh tra Chi cục:

- Tổ chức thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng thuốc BVTV; Lưu ý các loại thuốc trừ cỏ, thuốc dùng trên cây rau đảm bảo VSATTP trong dịp tết.  

- Tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý, thẩm định thủ tục cấp, ra hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc BVTV theo các quy định, chú ý các đại lý đã hết hạn trong năm 2010.

- Phối hợp với Phòng kỹ thuật: Cập nhật danh mục thuốc BVTV trên trang Web; Chỉ đạo các huyện áp dụng mở rộng SRI trong vụ xuân.

 4. Trạm KDTV:

- Tổng hợp lượng giống lúa lai nhập khẩu của các công ty và lượng giống cung ứng cho các huyện qua các nguồn; Phối hợp thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập nội (Lúa lai và các loại rau màu cho vụ xuân 2011).

- Chủ trì, phối hợp điều tra sâu bệnh trên cây trồng vụ đông nhập khẩu; Điều tra sinh vật hại kho, giám định mẫu, ra thông báo theo quy định.

- Chủ trì triển khai dự án rau an toàn Tân Đức: Viết báo cáo tổng kết; Thanh quyết toán kinh phí; Chỉ đạo tiếp các hoạt động trong thời gian chờ xây dựng kế hoạch hoạt động mới.

III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

- Kết quả, kinh nghiệm triển khai các mô hình và hướng dẫn kỹ thuật SRI.

- Hướng dẫn sử dụng 1 số loại thuốc kích thích, phân bón sinh học, thuốc BVTV mới cho các cây trồng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn