Thứ Ba, 30/11/2021
Báo cáo kết quả công tác tháng 7 N2012
Gửi bài In bài

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 7 - NĂM 2012

 

I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THÁNG 7/2012:

1. Tình hình sâu bệnh:

- Trên lúa: Ốc bươu vàng, bệnh sinh lý hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng; Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, châu chấu, bọ trĩ hại nhẹ đến trung bình; Rầy các loại, bệnh khô vằn, chuột gây hại nhẹ.

- Trên ngô: Sâu cắn lá, sâu đục thân, bệnh khô vằn, đốm lá, chuột hại nhẹ rải rác.

- Trên cây chè: Rầy xanh, bọ cánh tơ hại nhẹ đến trung bình; Bọ xít muỗi, nhện đỏ, bệnh đốm nâu, đốm xám gây hại nhẹ.

- Trên cây ăn quả: Ruồi đục quả, sâu vẽ bùa, bệnh chảy gôm, bệnh loét, nhện đỏ hại nhẹ trên cây bưởi tại Đoan Hùng; Nhện lông nhung, bọ xít nâu hại nhẹ trên cây nhãn, vải; Bệnh thán thư, bệnh đốm nâu hại nhẹ trên cây hồng.

- Trên cây rừng: Bệnh đốm lá, sâu ăn lá hại nhẹ trên cây keo, bạch đàn. Châu chấu hại keo mới trồng tại xã Đông Thành huyện Thanh Ba 7 ha đã được phòng trừ.

2. Kết quả chỉ đạo, thực hiện:

- Chỉ đạo duy trì điểm điều tra DTDB trên lúa; cây chè; cây ăn quả phù hợp với cơ cấu cây trồng của từng huyện, thành, thị. Tổng hợp kết quả và ban hành 04 thông báo sâu bệnh kỳ.

- Tổng điều tra sâu bệnh đầu vụ, tổng hợp kết quả ban hành 01 thông báo dự báo sâu bệnh đầu vụ.

- Thường xuyên nắm tình hình sản xuất nông nghiệp của huyện Tam Nông: Tổng hợp và gửi báo cáo tiến độ hàng ngày về Sở Nông nghiệp kịp thời.

- Chỉ đạo gieo cấy vụ mùa tại xã Thu Ngạc - Tân Sơn, đảm bảo kịp thời vụ trồng ngô đông trên đất 2 lúa.

- Quản lý, đôn đốc tiến độ khảo nghiệm thuốc: Triển khai phun khảo nghiệm được 27 loại thuốc.

- Cập nhật thông tin trên trang Web 04 thông báo sâu bệnh kỳ; 04 kỳ điều tra sâu bệnh tỉnh; 01 thông báo sâu bệnh tháng 6, dự báo sâu bệnh tháng 7.

 3. Chương trình KHCN:

- Mô hình diện rộng SRI kết hợp giống mới: Chỉ đạo bón phân, làm cỏ sục bùn. Theo dõi chặt chẽ các thí nghiệm so sánh các loại phân bón, kết quả: Hiện tại các mô hình đang giai đoạn đẻ nhánh, số dảnh phổ biến 3 - 8 dảnh/khóm, riêng mô hình phân dúi tại Đào Xá - Thanh Thuỷ số dảnh  9 - 16 dảnh/khóm.

- Mô hình bưởi: Chỉ đạo 1 lần phun thuốc Takare 2EC trừ nhện và 1 lần phun thuốc Ridomil 68WP trừ bệnh; giảm tỷ lệ quả nám xuống còn 20% (vườn của dân tỷ lệ quả nám 70 - 80%).

- Mô hình gừng: Bón phân lần 2 và phun 1 lần thuốc Ridomil 68WP trừ bệnh; hiện tại số cây phổ biến 2 - 4 cây/hom, chiều cao cây trung bình 90 cm.

- Hoạt động dự án VECO: Xây dựng mô hình trình diễn rau mới, rau trái vụ và thuốc sinh học; Tổng hợp, in danh mục các loại thuốc BVTV sử dụng trên rau; Hướng dẫn sử dụng phân bón trên rau; Thanh tra giám sát các hộ sản xuất rau; Tổ chức hướng dẫn, cấp phát men ủ phân và xử lý nước phân tưới; Tập huấn chuyên môn thuốc BVTV cho người bán hàng tại điểm cung ứng vật tư.

4. Công tác Kiểm dịch thực vật:

- Thông kê diện tích và xây dựng điểm điều tra DTDB lúa sau nhập khẩu vụ mùa 2012 trên địa bàn tỉnh. Điều tra 4 kỳ sâu bệnh trên lúa sau nhập khẩu, giai đoạn mạ - đẻ nhánh; 4 kỳ sâu bệnh trên ngô sau nhập khẩu, giai đoạn 2 - 4 lá, chưa phát hiện đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Điều tra sinh vật hại 5,7 tấn nông sản trong kho (3,5 tấn TĂGS; 2,2 tấn ngô hạt) của 02 đơn vị huyện Phù Ninh. Qua điều tra chưa phát hiện thấy đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Viết báo cáo sinh vật hại cây trồng sau nhập khẩu tháng 7 gửi Trung tâm KDTV sau nhập khẩu I - Hà Nội theo quy định.

5. Công tác Thanh tra Chi cục:

- Khai giảng 02 lớp tập huấn chuyên môn thuốc BVTV cho 120 học viên (Lớp Thanh Sơn: 50; Lớp TX Phú Thọ: 70)

- Kiểm tra buôn bán thuốc BVTV được 30 hộ, trong đó phát hiện 02 hộ ở Thị xã Phú Thọ vi phạm (không có thiết bị phòng cháy chữa cháy) xử lý nhắc nhở.

- Kiểm tra sử dụng thuốc BVTV được 85 hộ, trong đó có 31 hộ vi phạm. Các vi phạm chủ yếu là hỗn hợp nhiều loại thuốc sai nồng độ, liều lượng.

- Giám sát 02 cuộc hội thảo thuốc của Công ty TNHH Bayer Việt Nam tại Lâm Thao, Công  ty chấp hành đúng quy định.

6. Tập huấn, tuyên truyền:

- Tập huấn, hướng dẫn nông dân đẩy mạnh thâm canh lúa theo kỹ thuật SRI được 14 buổi cho 702 lượt cán bộ khuyến nông cơ sở và bà con nông dân.

- Gửi đăng Báo Phú Thọ 02 bài về chủ động phòng trừ bệnh sinh lý và  phòng trừ ốc bươu vàng hại lúa.

- Thực hiện chuyên mục “Cùng nông dân ra đồng, thâm canh tăng năng suất lúa bền vững” phát trên Đài phát thanh truyền hình tỉnh.

II/ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 7/2012: (Có biểu kèm theo)

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn