Thứ Sáu, 3/12/2021
Bao cao ket qua cong tac thang 11 N2012
Gửi bài In bài

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 11 - NĂM 2012

 

I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THÁNG 11/2012:

1. Chỉ đạo, thực hiện công tác điều tra, DTDB và phòng trừ sâu bệnh:

- Thực hiện 5 kỳ điều tra, ra 5 thông báo kỳ và chỉ đạo công tác phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ đông.

   - Hoàn thiện các báo cáo: Đánh giá tỷ lệ thiệt hại sâu bệnh vụ mùa liên quan tới trà, giống: Tỷ lệ thiệt hại chung cả vụ là 1,62%, trong đó trà mùa sớm là 2,31%, mùa trung 1,43%, mùa muộn 0,85%. Báo cáo Mô hình trình diễn các giống lúa áp dụng SRI: D.Ưu 130, Vân Quang 14, TH3-5 và TH7-2, ĐH18, J02, SQ2. Báo cáo kết quả thử nghiệm các loại phân bón: Phân dúi, phân khoáng, phân NPK khép kín Lâm Thao. Báo cáo so sánh các thời điểm phun phân bón lá Pomior.

2. Triển khai các mô hình, dự án:

- Triển khai các mô hình:

+ Mô hình giảm nghèo: 2 mô hình khoai tây diện tích 5 ha tại Đoan Hùng, Thanh Thuỷ: Tập huấn tỉa mầm, bón thúc đợt 1, tủ thêm rơm; Hiện tại khoai sinh trưởng, phát triển tốt, tỷ lệ mọc trung bình 90 - 95%. 01 mô hình nuôi gà ri lai dưới tán rừng, 15 hộ, 1.800 con, nuôi được 01 tháng, tỷ lệ sống trên 97%, trọng lượng 0,3 - 0,4 kg/con.

+ Thử nghiệm 11 mô hình phun thuốc cỏ ngô / 11 huyện; So sánh 3 loại thuốc trừ cỏ / mô hình. Hiện đang đánh giá kết quả cuối vụ.

+ Mô hình trồng xen Gừng - Bưởi kết hợp cải thiện mẫu mã quả: Kết quả bưởi to, đồng đều, tỷ lệ quả bị nám vỏ là 20% so với đối chứng bị nám vỏ quả 50 - 80%; Gừng sinh trưởng tốt chuẩn bị thu hoạch.

+ Hoàn thiện đề cương Đề tài khoa học Quản lý bền vững Châu chấu tre lưng vàng tại Đoan Hùng chờ Hội đồng thẩm định.

- Các dự án:

+ Dự án SRI: Triển khai 01 mô hình trồng khoai tây tại Lâm Thao; Hiện khoai sinh trưởng tốt, tỷ lệ mọc 95 - 97%. Tiếp tục theo dõi 3 mô hình xử lý môi trường chăn nuôi và rác thải làm phân hữu cơ tại 3 xã XDNTM để tổng kết đánh giá trong tháng 12.

3. Công tác Kiểm dịch thực vật:

- Thực hiện điều tra 2 kỳ sâu bệnh trên ngô sau nhập khẩu. Qua kiểm tra phát hiện sinh vật hại thông thường, chưa phát hiện đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Thực hiện điều tra sinh vật hại kho đối với 251,34 tấn nông sản. Tại thời điểm kiểm tra, hàng đủ thủ tục KDTV, chưa phát hiện thấy đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Viết báo cáo sinh vật hại cây trồng sau nhập khẩu tháng 11 gửi Trung tâm KDTV sau nhập khẩu I - Hà Nội theo quy định.

4. Công tác Thanh tra Chi cục:

- Kiểm tra buôn bán thuốc BVTV được 29 hộ, phát hiện 02 hộ vi phạm (02 hộ vi phạm về thiếu dụng cụ phòng cháy, chữa cháy, bảng niêm yết giá thuốc), xử lý nhắc nhở.

- Kiểm tra sử dụng thuốc BVTV được 49 hộ, phát hiện 27 hộ vi phạm (vi phạm về thiếu bảo hộ lao động, pha thuốc sai nồng độ liều lượng, hỗn hợp nhiều loại thuốc) xử lý nhắc nhở.

- Thẩm định và cấp mới 01 CCHN buôn bán thuốc BVTV theo cơ chế một cửa.

- Viết báo cáo kết quả thanh tra năm 2012, báo cáo tổng kết thi hành bộ luật hình sự năm 1999 gửi Sở Nông nghiệp & PTNT.

5. Tuyên truyền, tập huấn:

- Tập huấn, hướng dẫn về kỹ thuật trên cây vụ đông được 07 buổi cho 305 lượt cán bộ khuyến nông cơ sở và bà con nông dân.

- Phối hợp với Đài PTTH tỉnh, Đài truyền thanh huyện Đoan Hùng và VTC16 thực hiện 03 phóng sự về kỹ thuật trồng khoai tây làm đất tối thiểu tại Thanh Thuỷ, Đoan Hùng, Lâm Thao.

II/ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 11/2012: (Có biểu kèm theo)

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn