Thứ Sáu, 3/12/2021
Ke hoach cong tac thang 1 N2013
Gửi bài In bài

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG  01 - NĂM 2013

 I/ TRẠM BVTV HUYỆN, THÀNH, THỊ:

1. Tổ chức điều tra, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên cây vụ đông, trên mạ trà xuân sớm theo quy định; Lưu ý các loại bệnh trên cây khoai tây.

2. Tập trung lực lượng, tổ chức tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật mở rộng diện tích áp dụng SRI theo kế hoạch được giao. Phối hợp phòng ban cơ quan huyện chỉ đạo đảm bảo gieo mạ xuân muộn đúng khung thời vụ có che phủ nilon.

3. Lựa chọn địa điểm triển khai mỗi huyện ít nhất 01 mô hình SRI + Giống mới; Riêng huyện Cẩm Khê thực hiện mô hình Cánh đồng mẫu lớn. Phối hợp chỉ đạo mở rộng diện tích sử dụng thuốc trừ cỏ lồng vực theo kết quả khảo nghiệm năm 2011 và triển khai áp dụng năm 2012.

4. Thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng, thông tin quảng cáo, hội thảo thuốc BVTV trên địa bàn. Phối hợp Trạm Kiểm dịch thanh kiểm tra giống cây trồng nhập nội.

5. Hoạt động Dự án, KHCN:

+ Dự án RAT Tân Đức: Phối hợp thanh quyết toán kinh phí năm 2012; Hoàn thiện xin phê duyệt kế hoạch năm 2013. 

+ Mô hình Giảm nghèo: Tiếp tục theo dõi, tập hợp kết quả, làm báo cáo chuẩn bị HNĐB mô hình trồng khoai tây làm đất tối thiểu và nuôi gà ri lai dưới tán rừng.

II/ PHÒNG BAN CHI CỤC:

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp:

- Duy trì công việc thường xuyên: Văn thư, kế toán, phục vụ; Lưu ý công tác vệ sinh cơ quan và bảo vệ cuối năm. 

- Thanh quyết toán các nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước; Dự án SRI; Mô hình giảm nghèo; Dự án RAT Tân Đức.

- Lập kế hoạch phân bổ ngân sách năm 2013; Phối hợp tổ chức tổng kết năm (11/01/2013) và chuẩn bị các điều kiện ăn tết, đón xuân toàn Chi cục (Từ 20 - 25/12 âm lịch).

2. Phòng Kỹ thuật - IPM:

- Chỉ đạo, phối hợp điều tra, tổng hợp kết quả, ra thông báo chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên cây vụ đông, trên mạ trà xuân sớm theo quy định; Lưu ý các loại bệnh trên cây khoai tây.

- Chuẩn bị báo cáo, phân công và hướng dẫn viết tham luận cho Hội nghị tổng kết Chi cục vào ngày 11/01/2013.

- Chủ trì, chỉ đạo triển khai Hội nghị đầu bờ các mô hình: Nuôi gà Ri lai; Xử lý rác thải ủ phân compost; Trồng khoai tây làm đất tối thiểu.

- Chủ trì, phân công cán bộ phối hợp các trạm tổ chức tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật mở rộng diện tích áp dụng SRI theo kế hoạch được giao. Phối hợp chỉ đạo các huyện đảm bảo gieo mạ xuân muộn đúng khung thời vụ có che phủ nilon.

- Phân công 01 cán bộ phối hợp với trạm Cẩm Khê triển khai mô hình Cánh đồng mẫu lớn. Chỉ đạo, phối hợp cùng các trạm lựa chọn địa điểm triển khai mỗi huyện ít nhất 01 mô hình SRI + Giống mới.

- Chủ trì, chỉ đạo mở rộng diện tích sử dụng thuốc trừ cỏ lồng vực trên lúa và trừ cỏ ngô trên đất bãi, đất chuyển đổi.

- Kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin của các bộ phận trên trang Web.

3. Thanh tra Chi cục:

- Tổ chức thanh kiểm tra việc buôn bán, sử dụng thuốc BVTV theo quy định; Lưu ý các loại thuốc trên cây rau đảm bảo VSATTP trong dịp tết.

- Giám sát công tác thông tin, hội thảo, quảng cáo thuốc BVTV trên địa bàn. Phối hợp thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập nội. 

- Thẩm định thủ tục, trình lãnh đạo cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc BVTV theo các quy định. Rà soát, cập nhật, loại bỏ các văn bản pháp quy hết hiệu lực hoặc thay đổi theo lĩnh vực quản lý trên trang Web.

4. Trạm KDTV:

- Chỉ đạo, triển khai điều tra sinh vật hại trên các cây trồng sau nhập khẩu; Thanh kiểm tra thị trường giống cây trồng nhập nội.

- Thanh quyết toán kinh phí dự án SO1 và SO3; Đôn đốc, hoàn thiện xin phê duyệt kế hoạch năm 2013.

III/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

- Kết quả mô hình và hướng dẫn kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến SRI.

- Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng 1 số loại thuốc BVTV trên rau; Thuốc trừ cỏ lồng vực, thuốc trừ cỏ ngô.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn