Thứ Ba, 30/11/2021
Bao cao ket qua cong tac thang 2 N2013
Gửi bài In bài

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 02 - NĂM 2013

 I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THÁNG 02/2013:

1. Chỉ đạo, thực hiện công tác điều tra, DTDB và phòng trừ sâu bệnh:

- Chỉ đạo điều tra DTDB và phòng trừ sâu bệnh trên cây mạ, lúa, rau, cây ăn quả và cây lâm nghiệp. Tổng hợp kết quả ban hành 3 thông báo sâu bệnh kỳ 7 ngày gửi Cục BVTV, Trung tâm BVTV phía Bắc, Phòng Trồng trọt Sở đúng quy định.

- Ban hành 01 công văn về việc chỉ đạo phòng trừ cỏ lồng vực cho lúa chiêm xuân 2013 gửi Sở, UBND các huyện, thành, thị và các đơn vị có liên quan để chỉ đạo.

- Giám sát việc gieo mạ, cấy lúa mô hình cánh đồng mẫu lớn tại xã Phương Xá huyện Cẩm Khê, kết quả: Đã chỉ đạo gieo mạ tập trung trong khung lịch xuân muộn, cấy tập trung từ ngày 18 - 19/02, tổng diện tích mô hình là 21,5 ha; Đã cấp phát thuốc trừ cỏ, trừ ốc và tổ chức phòng trừ ốc bươu vàng cho toàn bộ diện tích mô hình.

2. Triển khai các mô hình:

Phối hợp, chỉ đạo gieo cấy lúa áp dụng kỹ thuật SRI trên địa bàn toàn tỉnh. Triển khai 18 mô hình SRI kết hợp trình diễn các giống lúa mới tại 13 huyện, thành, thị. Tổng diện tích các mô hình đã cấy đến ngày 19/02/2013 là 95 ha, hiện một số nơi đang tiếp tục chỉ đạo cấy.

3. Công tác Kiểm dịch thực vật:

- Thực hiện điều tra 4 kỳ sâu bệnh trên lúa sau nhập khẩu, giai đoạn cấy - hồi xanh; 3 kỳ sâu bệnh trên ngô sau nhập khẩu giai đoạn gieo - 3 lá; 5 ha rau các loại giai đoạn phát triển thân lá - thu hoạch tại các huyện Cẩm Khê, Đoan Hùng, Phù Ninh, T.P Việt Trì. Qua kiểm tra phát hiện sinh vật hại thông thường, chưa phát hiện đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Thực hiện kiểm tra sinh vật hại kho đối với 2,78 tấn giống, nông sản trong kho (0,78 tấn lúa giống; 2 tấn ngô hạt) của 3 cá nhân tại TP. Việt Trì. Qua điều tra phát hiện thấy các loài sinh vật hại thông thường, chưa phát hiện thấy đối tượng KDTV của Việt Nam.

- Viết báo cáo sinh vật hại cây trồng sau nhập khẩu tháng 2 gửi Trung tâm KDTV sau nhập khẩu I - Hà Nội theo quy định.

4. Công tác Thanh tra Chi cục:

- Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm, tết nguyên đán kiểm tra được 10 cơ sở kinh doanh thực phẩm. Kết quả các cơ sở kinh doanh chấp hành đúng quy định của pháp luật. 

- Kiểm tra buôn bán thuốc BVTV ở Phù Ninh, Tam Nông, Thanh Sơn, Tân Sơn, Cẩm Khê, Hạ Hòa được 14 hộ, không phát hiện hộ vi phạm.

- Thẩm định cấp 03 chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV theo cơ chế một cửa.

5. Tuyên truyền, tập huấn:

Tập huấn, hướng dẫn về kỹ thuật bảo vệ thực vật được 12 buổi cho 558 lượt cán bộ khuyến nông cơ sở và bà con nông dân. Viết 3 bài tuyên truyền về kỹ thuật cấy lúa SRI, sử dụng thuốc trừ cỏ, trừ ốc bươu vàng và diệt chuột tập trung đọc trên đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn. Phối hợp với Đài PTTH tỉnh thực hiện và đưa 01 phóng sự về chỉ đạo mô hình cánh đồng mẫu lớn tại Cẩm Khê.  

6. Công tác khác:

Tổ chức tốt công tác đón tết; vệ sinh, trang trí cơ quan, giám sát công tác trực tết và đảm bảo an ninh trong dịp tết. Toàn Chi cục không có người vi phạm về tham gia giao thông.

II/ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 02/2013: (Có biểu kèm theo)

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn