Thứ Năm, 23/5/2019
 • Chủ động phòng trừ sâu đục quả bưởi

  Sâu đục quả bưởi, tên khoa học Citripetstis Sagittiferella có mặt tại Thái Lan, Malaysia, Singapo, Indonesia, Campuchia và Việt Nam là loài nằm trong danh sách kiểm soát dịch nhưng chưa quản lý được.

 • Chủ động phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa vụ mùa năm 2013

  Hiện nay, trà lúa mùa sớm đang giai đoạn đứng cái - làm đòng, trà lúa mùa trung đang giai đoạn cuối đẻ nhánh. Lúa sinh trưởng phát triển tốt, đây là giai đoạn cây lúa rất mẫn cảm với các đối tượng sâu bệnh gây hại, đặc biệt là sâu cuốn lá nhỏ.

 • Phòng trừ chuột hại lúa vụ mùa năm 2013

  Trong những năm gần đây, chuột có xu hướng gia tăng gây hại trên lúa và các cây hoa màu làm giảm năng suất cây trồng. Theo kết quả điều tra của Chi cục BVTV từ  đầu vụ đến nay, diện tích lúa mùa bị chuột gây hại trên 400 ha. Tỷ lệ hại trung bình 0,1 – 0,8%, cao 3,4 – 7,3%, cục bộ 17,4%. Các huyện có nhiều diện tích lúa bị chuột hại như Yên Lập, Thanh Sơn, Lâm Thao...

 • PHÒNG TRỪ BỆNH SINH LÝ HẠI LÚA MÙA

  Khi bị bệnh cây lúa có hiện tượng rễ thối đen, lá khô đỏ vàng, cây còi cọc, đẻ nhánh ít, nếu không khắc phục kịp thời khi bị nặng có thể bị chết lụi hàng vạt lớn. Bệnh có ảnh hưởng trực tiếp đến sinh trưởng của cây lúa và làm giảm năng suất rõ rệt.

 • GIEO CẤY VÀ CHĂM SÓC LÚA MÙA THEO PHƯƠNG PHÁP SRI

          Vụ mùa năm nay toàn tỉnh phấn đấu gieo cấy trên 33 nghìn ha lúa, trong đó diện tích áp dụng SRI trên 11.500 ha. Nhằm giúp bà con nông dân có biện pháp chăm sóc kỹ thuật đúng, giúp cây lúa đẻ nhánh sớm

 • Phòng trừ ốc bươu vàng hại lúa chiêm xuân

  Hiện tại, mật độ ốc bươu vàng trên lúa mới cấy, lúa gieo sạ phổ biến từ  0,5 - 1 con/m2, nơi cao 3 - 5 con/m2 (Tân sơn, Thanh Sơn, Hạ Hòa); diện tích nhiễm toàn tỉnh trên 700 ha. Dự báo trong thời gian tới ốc bươu vàng tiếp tục gia tăng gây hại trên lúa mới cấy, lúa gieo sạ, mức độ hại trung bình, cục bộ hại nặng.

 • Khắc phục bệnh sinh lý hại lúa chiêm xuân

  bệnh sinh lý gây ảnh hưởng đến sự hô hấp và phát triển của bộ rễ, số rễ mới không mọc thêm ra, rễ cũ bị đen thối dần, khả năng hút chất dinh dưỡng giảm gây tình trạng cây lúa còi cọc, thiếu dinh dưỡng. Bị nặng làm lá vàng khô, cây lúa lùn, lá xoè ngang và chết dần

 • Bón phân thúc đẻ nhánh cho lúa chiêm xuân

  Bà con nông dân nên quan sát trên ruộng, khi thấy 10% số dảnh cấy có dảnh mới (khoảng 7 - 10 ngày sau cấy), cần tiến hành bón phân thúc đẻ ngay, nhằm cung cấp dinh dưỡng kịp thời giúp cho lúa đẻ nhánh tập trung....

 • SÂU BỆNH HẠI CÂY ĐẬU TƯƠNG VỤ ĐÔNG

  Vụ đông 2012, huyện Lâm Thao gieo trồng được 980ha cây vụ đông, trong đó có 100ha đậu tương. Đây là loại cây trồng có giá trị và hiệu quả kinh tế cao và có tác dụng cải tạo đất rất tốt đang được khuyến kích phát triển. Để cây đậu tương sinh trưởng và phát triển tốt cần phòng trừ một số loại sâu bệnh hại chính sau:

 • MỘT SỐ SÂU BỆNH CHÍNH HẠI RAU CẢI VÀ BẮP CẢI

  Vụ đông năm nay, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng trên 4.700 ha rau xanh các loại, chủ yếu là các loại rau họ thập tự như: rau cải, bắp cải, su hào,... Các loại rau này thường bị các đối tượng sâu, bệnh gây hại làm giảm năng suất, chất lượng, mẫu mã của rau.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn: Phòng trừ sâu đục thân 2 chấm ở thời điểm nào là hiệu quả nhất

Kết quả bầu chọn