Thứ Năm, 6/8/2020
 • Phòng trừ ốc bươu vàng hại lúa vụ chiêm xuân

  Đến nay, toàn tỉnh cơ bản đã gieo cấy xong lúa vụ chiêm xuân, cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, trà xuân sớm -  xuân trung đang giai đoạn đẻ nhánh, trà xuân muộn giai đoạn bén rễ - hồi xanh bắt đầu đẻ nhánh.

 • Chăm sóc lúa chiêm xuân theo kỹ thuật SRI

  Đến nay, trà lúa xuân muộn trên địa bàn tỉnh đã cấy xong, cây lúa đang ở giai đoạn bén rễ, hồi xanh và bắt đầu đẻ nhánh. Giai đoạn này cây lúa có nhu cầu lớn về dinh dưỡng, là giai đoạn quyết định đến số bông trên khóm. Nghĩa là cây lúa đẻ ra dảnh nào sớm thì dảnh đó cho bông và ngược lại những dảnh đẻ muộn không cho bông( dảnh vô hiệu) còn làm cho khóm lúa rậm rạp, chia sẻ dinh dưỡng của các dảnh có bông.

 • Hướng dẫn kỹ thuật SRI vụ xuân

  1. Chọn giống: Tất cả các giống đều áp dụng kỹ thuật SRI được. Tuy nhiên, để đảm bảo năng suất cao, nên dùng các giống lúa lai hoặc lúa thuần nguyên chủng, giống xác nhận.

 • Một số biện pháp diệt trừ chuột bảo vệ cây vụ đông

  Trong sản xuất nông nghiệp những năm gần đây, chuột có xu hướng gia tăng cả về quy mô và mức độ gây hại. Theo số liệu thống kê của Chi cục Bảo vệ thực vật, tính từ đầu năm đến nay diện tích cây trồng bị chuột hại trên toàn tỉnh là gần 11 nghìn ha, cao hơn nhiều so với trung bình nhiều năm (năm 2011 là 5.223 ha; năm 2012 là 8.500 ha).

 • Kỹ thuật trồng và chăm sóc khoai tây theo phương pháp làm đất tối thiểu

  1. Thời vụ trồng: Vụ đông: Từ 10/10 - 15/11

 • Cục BVTV tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả

  Cục BVTV tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả cho các tổ viên Tổ dịch vụ BVTV trên cây chè tại Phú Thọ

 • Chủ động phòng trừ sâu đục quả bưởi

  Sâu đục quả bưởi, tên khoa học Citripetstis Sagittiferella có mặt tại Thái Lan, Malaysia, Singapo, Indonesia, Campuchia và Việt Nam là loài nằm trong danh sách kiểm soát dịch nhưng chưa quản lý được.

 • Chủ động phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa vụ mùa năm 2013

  Hiện nay, trà lúa mùa sớm đang giai đoạn đứng cái - làm đòng, trà lúa mùa trung đang giai đoạn cuối đẻ nhánh. Lúa sinh trưởng phát triển tốt, đây là giai đoạn cây lúa rất mẫn cảm với các đối tượng sâu bệnh gây hại, đặc biệt là sâu cuốn lá nhỏ.

 • Phòng trừ chuột hại lúa vụ mùa năm 2013

  Trong những năm gần đây, chuột có xu hướng gia tăng gây hại trên lúa và các cây hoa màu làm giảm năng suất cây trồng. Theo kết quả điều tra của Chi cục BVTV từ  đầu vụ đến nay, diện tích lúa mùa bị chuột gây hại trên 400 ha. Tỷ lệ hại trung bình 0,1 – 0,8%, cao 3,4 – 7,3%, cục bộ 17,4%. Các huyện có nhiều diện tích lúa bị chuột hại như Yên Lập, Thanh Sơn, Lâm Thao...

 • PHÒNG TRỪ BỆNH SINH LÝ HẠI LÚA MÙA

  Khi bị bệnh cây lúa có hiện tượng rễ thối đen, lá khô đỏ vàng, cây còi cọc, đẻ nhánh ít, nếu không khắc phục kịp thời khi bị nặng có thể bị chết lụi hàng vạt lớn. Bệnh có ảnh hưởng trực tiếp đến sinh trưởng của cây lúa và làm giảm năng suất rõ rệt.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn: Phòng trừ sâu đục thân 2 chấm ở thời điểm nào là hiệu quả nhất

Kết quả bầu chọn